Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

 


DETAILPLANEERINGUD

 

Infot lisatakse iga päev.
Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

Harku Vallavalitsuse 09.10.2018 korraldusega nr 467 kehtestati Liikva külas Valli maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-06/14. ...

Liikva külas Valli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 09.10.2018 korraldusega nr 467 kehtestati Liikva külas Valli maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-06/14. ...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Muraste külas Pangapealse tn 6 maaüksusele Harku Vallavolikogu...

Muraste külas Pangapealse tn 6 projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Muraste külas Pangapealse tn 6 maaüksusele Harku Vallavolikogu...

27.09.2018 toimus Harku vallamajas Tabasalu aleviku Looduse tn 4 maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu. Arutelul jäid vaided üles ning Tabasalu aleviku...

Tabasalu aleviku Looduse tn 4 maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu tulemus

27.09.2018 toimus Harku vallamajas Tabasalu aleviku Looduse tn 4 maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu. Arutelul jäid vaided üles ning Tabasalu aleviku...

  Harku Vallavolikogu 27.09.2018 otsusega nr 86 lõpetati Ilmandu külas Illimari ja Muraste tervisekompleksi maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamine ning...

Detailplaneeringute menetluse lõpetamised

  Harku Vallavolikogu 27.09.2018 otsusega nr 86 lõpetati Ilmandu külas Illimari ja Muraste tervisekompleksi maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamine ning...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Möldre tee 2, Möldre tee 4 ja Möldre tee 6...

Tiskre külas Möldre tee 2, Möldre tee 4 ja Möldre tee 6 projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tiskre külas Möldre tee 2, Möldre tee 4 ja Möldre tee 6...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Männiku maaüksusele kauplusehoone...

Vääna-Jõesuu külas Männiku maaüksuse projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Vääna-Jõesuu külas Männiku maaüksusele kauplusehoone...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Vasara tn T1, T2, T10, Vasara tn 2, Sütemetsa...

Tabasalu alevikus Vasara tn T1, T2, T10, Vasara tn 2, Sütemetsa tee L2 ja Laabi küla Sütemetsa tee projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks  Tabasalu alevikus Vasara tn T1, T2, T10, Vasara tn 2, Sütemetsa...

18.10.2018 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Liikva küla Otsa põik 9 ja 10 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Eelnevalt...

Liikva küla Otsa põik 9 ja 10 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

18.10.2018 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Liikva küla Otsa põik 9 ja 10 maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Eelnevalt...

Harku Vallavalitsus teatab Liikva külas Suure-Pärna maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku pikendamisest. Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 79 otsustati võtta vastu...

Liikva külas Suure-Pärna maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku pikendamine

Harku Vallavalitsus teatab Liikva külas Suure-Pärna maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku pikendamisest. Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 79 otsustati võtta vastu...

Riiklik järelevalvemenetlus algab reeglina paikvaatlusest, mis tähendab, et iga nädal kontrollitakse piirkondi, kus toimub ehitustegevus. Suur osa ebaseaduslikest ehitistest avastatakse aga...

Ehitamisel tuleb järgida seadusi

Riiklik järelevalvemenetlus algab reeglina paikvaatlusest, mis tähendab, et iga nädal kontrollitakse piirkondi, kus toimub ehitustegevus. Suur osa ebaseaduslikest ehitistest avastatakse aga...

Harku Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 415 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Terra tee 22 (katastritunnus 19809:032:0018) maaüksuse detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood...

Vääna-Jõesuu külas Terra tee 22 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 415 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Terra tee 22 (katastritunnus 19809:032:0018) maaüksuse detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood...

Harku Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 414 kehtestati Viti külas Sooja tee 11 (katastritunnus 19809:050:0200) ja Sooja tee 13 (katastritunnus 19809:050:0210) maaüksuste...

Viti külas Sooja tee 11 ja Sooja tee 13 maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 414 kehtestati Viti külas Sooja tee 11 (katastritunnus 19809:050:0200) ja Sooja tee 13 (katastritunnus 19809:050:0210) maaüksuste...

Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 78 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Kumna külas Laia-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0173) maaüksuse põhjapoolsel osal ja selle lähialal. ...

Kumna külas Laia-Mõhku maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega 78 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Kumna külas Laia-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0173) maaüksuse põhjapoolsel osal ja selle lähialal. ...

Kasutusluba antakse kui valminud ehitis vastab ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja otstarbe kohaselt. Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud...

Kasutusluba annab kindluse, et ehitis vastab nõuetele

Kasutusluba antakse kui valminud ehitis vastab ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja otstarbe kohaselt. Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud...

01.08.2018–15.08.2018 k.a. toimus Harkujärve küla asuva Hobuseraua tee 26 (katastritunnus 19814:001:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku...

Harkujärve küla Hobuseraua tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

01.08.2018–15.08.2018 k.a. toimus Harkujärve küla asuva Hobuseraua tee 26 (katastritunnus 19814:001:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku...

01.08.2018–15.08.2018 k.a. toimus Liikva külas asuva Valli (katastritunnus 19801:011:0279) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku kestel esitati...

Liikva külas asuva Valli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

01.08.2018–15.08.2018 k.a. toimus Liikva külas asuva Valli (katastritunnus 19801:011:0279) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku kestel esitati...

01.08.2018–15.08.2018 k.a. toimus Tabasalu alevikus asuva Looduse tn 4 (katastritunnus 19801:002:0360) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku kestel esitati...

Tabasalu aleviku Looduse tn 4 maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus ja avalik arutelu

01.08.2018–15.08.2018 k.a. toimus Tabasalu alevikus asuva Looduse tn 4 (katastritunnus 19801:002:0360) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku kestel esitati...

01.08.2018–15.08.2018 k.a. toimus Vääna-Jõesuu külas asuva Terra tee 22 (katastritunnus 19809:032:0018) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku kestel...

Vääna-Jõesuu küla Terra tee 22 maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

01.08.2018–15.08.2018 k.a. toimus Vääna-Jõesuu külas asuva Terra tee 22 (katastritunnus 19809:032:0018) maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku kestel...

01.08.2018–15.08.2018 k.a. toimus Viti külas Sooja tee 11 (katastritunnus 19809:050:0200) ja Sooja tee 13 (katastritunnus 19809:050:0210) maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek. ...

Viti külas Sooja tee 11 ja Sooja tee 13 maaüksuste detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

01.08.2018–15.08.2018 k.a. toimus Viti külas Sooja tee 11 (katastritunnus 19809:050:0200) ja Sooja tee 13 (katastritunnus 19809:050:0210) maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek. ...

30.08.2018 kell 17.00 toimub Harku vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste küla Käbala tee 1 (tunnus 19805:003:0430) maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine...

Muraste küla Käbala tee 1 maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

30.08.2018 kell 17.00 toimub Harku vallavalitsuses (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste küla Käbala tee 1 (tunnus 19805:003:0430) maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine...