Harku valla eelarve ja majandusaasta aruanne

16.03.18

 Harku Vallavalitsus on tulenevalt Harku valla põhimääruse § 78 lõikest 3 esitanud Harku Vallavolikogule Harku valla 2018. a eelarve eelnõu koos seletuskirjaga. 

 

Harku valla eelarve strateegia aastani 2021 on Harku valla arengukava aastani 2037 osa ning leitav Riigi Teatajast.

 

Harku valla 2018.a eelarve ning lisad leiab Riigi Teatajast

Harku valla 2018.a eelarve seletuskiri

 

Harku valla 2018.a eelarve kontrollarvud hallatavate asutsuste ja tegevusalade lõikes on kinnitatud Harku Vallavalitsuse 06.02.2018 määrusega nr 2. Määruse leiab Riigi Teatajast

Harku valla 2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Harku valla 2015.a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Harku valla 2014.a konsolideeritud majandusaasta aruanne

  •