Harku valla eelarve ja majandusaasta aruanne

3.07.17

 Harku valla 2017.a eelarve ning lisad leiab Riigi Teatajast

 

Harku valla 2017.a eelarve seletuskiri

 

Harku valla 2017.a eelarve kontrollarvud hallatavate asutsuste ja tegevusalade lõikes on kinnitatud Harku Vallavalitsuse 06.02.2017 määrusega nr 4. Määruse leiab Riigi Teatajast

Harku valla 2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Harku valla 2015.a konsolideeritud majandusaasta aruanne

Harku valla 2014.a konsolideeritud majandusaasta aruanne

  •