Kasemetsa tee kohanime ruumikuju muutmine

Harku Vallavolikogu 28. mai 2009 otsusega nr 48 „Suurupi külas Kuusiku-5, Kuusiku-6, Kuusiku-7, Seljaste II kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Kuusiku-5,...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Vahi külas Vahi tee 1, 9 ja 11 maaüksustele kavandatavate hoonete...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul 1. Harku alevikus Nurme põik 12 ja Nurme põik 6 vahelisele alal...

Vallavolikogus algatati uue asustusüksuse – Meriküla – moodustamine; ettepanekud, arvamused ja protestid oodatud kuni 1.08.2017

Harku Vallavolikogu algatas 29.06.2017 otsusega nr 35 Harku vallas Muraste, Ilmandu ja Suurupi külade lahkmejoonte muutmise ning uue asustusüksuse, Meriküla, moodustamise. Volikogu otsuse...