Harkujärve külas Hobuseraua tee 15 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu

01.06.2017 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Harkujärve külas Hobuseraua tee 15 (katastritunnus 19814:001:0656) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

Suurupi külas Kaasiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemus

24.03.2017-24.04.2017 toimus Suurupi külas Kaasiku (katastritunnus 19801:001:2111) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule...

Vääna-Jõesuu külas AÜ Elektra ühismaa muudatuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Harku Vallavolikogu 27.04.2017 otsusega nr 23 otsustati tunnistada kehtetuks Vääna-Jõesuu külas AÜ Elektra ühismaa muudatuse detailplaneeringus kavandatud kruntide tulepüsivusklass ning...

Kumna külas Liinivälja tee 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.04.2017 otsusega nr 22 otsustati võtta vastu Kumna külas Liinivälja tee 1 (katastritunnus 19801:012:0074) maaüksuse ja lähiala  detailplaneering vastavalt...

Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c, Lasteaia tn 4, Lasteaia tn 6, Lasteaia tn 8 ja Lasteaia tänav L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

25.05.2017 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Harku Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 94 algatatud Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c, Lasteaia tn 4,...

Ilmandu külas Tuule tee 13a ja Tuule tee 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.04.2017 otsusega nr 21 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Tuule tee 13a (katastritunnus 19801:001:2930) ja Tuule tee 15 (katastritunnus...

Rannamõisa külas Hiiepuu tee 1, Hiiepuu tee 3 ja Hiiepuu tee 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.04.2017 otsusega nr 20 otsustati algatada detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Hiiepuu tee 1 (katastritunnus 19801:002:0800), Hiiepuu tee 3 (katastritunnus...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Muraste külas Kopliotsa tee 1 (katastritunnusega 19805:007:0002,...

Naage külas Taavi (katastritunnus 19801:011:0332) maaüksuse ja lähiala (endine Liisa maatükk III) detailplaneeringu avalik väljapaneku järgne avalik arutelu

24.03.2017-24.04.2017 toimus Naage külas Taavi (katastritunnus 19801:011:0332) maaüksuse ja lähiala (endine Liisa maatükk III) detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal...

Harku Vallavalitsuse nimekomisjoni eelteade:

Harku Vallavalitsus teatab ettepanekust määrata Kumna külas Harku Vallavolikogu 27.08.2009 otsusega nr 78 kehtestatud Kumna lindlad kinnistu detailplaneeringuga moodustatavale liikluspinnale...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Tiskre külas Oja tee 26, katastritunnusega 19814:001:0662, elamumaa...

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

11.05.2017 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Harku Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 44 algatatud Rannamõisa külas Merihobu elamukvartali...

Harkujärve külas Hobuseraua tee 15 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.03.2017 otsusega nr 17 võeti vastu Harkujärve külas Hobuseraua tee 15 (katastritunnus 19814:001:0656) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Head (rg-kood...

Suurupi külas Kaasiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 13 võeti vastu Suurupi külas Kaasiku (katastritunnus  19801:001:2111 ) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood...

Naage külas Taavi maaüksuse ja lähiala (endine Liisa maatükk III) detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek

Harku Vallavalitsuse 15. juuni 2004 korraldusega nr 649 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Taavi (katastritunnus 19801:011:0332) maaüksusel ja lähialal (endine Liisa maatükk...

Teemaplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 29.12.2016 otsusega nr 157 algatati Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneering ning tunnistati alates 29.12.2016 kehtetuks Harku Vallavolikogu 18.12.2014 otsus nr 121...