Harkujärve külas Jaani 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsus teatab Harkujärve külas Jaani 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094) tööle nr 05/12. Planeeritav maa-ala...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul   Tiskre külas Alasniidu põik 9a  multifunktsionaalse...

Projekteerimistingimuste avatud menetluse tulemus ja avalik istung

28.04.2017 kuni 12.05.2017. toimus avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Tiskre külas Oja tee 26, katastriüksusele olemasoleva ridaelamu laiendamiseks...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul   Vahi külas Vahi tee 38 üksikelamu püstitamiseks. ...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Ilmandu külas Kadaka tee 14c üksikelamu püstitamiseks. ...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Vääna-Jõesuu külas Rootsi tee 1 piirdeaia püstitamiseks. ...

Liikva külas Otsa tn 6 ja Otsa tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku väljapaneku tulemus

31.07.2017-13.08.2017 toimus  Liikva külas Otsa tn 6 ja Otsa tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu  avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule...

Vaila külas Uustalu maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 27.07.2017 otsusega nr 52 otsustati mitte algatada detailplaneeringu koostamist Vaila külas Uustalu (katastritunnus 19801:011:0305) maaüksusel. Otsuse ja selle lisaga...

Kütke külas Tamme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

6.06.2017-23.07.2017 toimus Kütke külas Tamme (tunnus 19801:012:0600) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ja...

Naage külas Taavi maaüksuse ja lähiala (endine Liisa maatükk III) detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutel

16.06.2017-23.07.2017 toimus Naage külas Taavi (tunnus 19801:011:0332) maaüksuse ja lähiala (endine Liisa maatükk III) detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal...

Vaila külas Põrgupõhja tee 6 ja Põrgupõhja tee 8 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.07.2017 otsusega nr 50 võeti vastu Vaila külas Põrgupõhja tee 6 (tunnus 19801:011:0447) ja Põrgupõhja tee 8 (tunnus 19801:011:0448) kinnistute detailplaneering vastavalt...

Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina tee 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.07.2017 otsusega nr 51 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina tee 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende...

Ilmandu külas Mikumäe tee 2 maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.07.2017 otsusega nr 49 võeti vastu Ilmandu külas Mikumäe tee 2 (tunnus 19801:001:2095) maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Head...

Tabasalu alevikus Klooga mnt 5a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.07.2017 otsusega nr 48 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Klooga mnt 5a (katastritunnus 19801:002:6790) ja osaliselt Kalda tänav L1...

Vaila külas Uustalu maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 27.07.2017 otsusega nr 52 otsustati mitte algatada detailplaneeringu koostamist Vaila külas Uustalu (katastritunnus 19801:011:0305) maaüksusel. Otsuse ja selle lisaga...

Vääna külas Otsatalu tee 22 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.07.2017 otsusega nr 47 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Otsatalu tee 22 (katastritunnus 19801:011:0709) maaüksusel. Planeeritav ala paikneb Vääna külas...

Rannamõisa külas Harku tee 46 ja Harku tee 48 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.07.2017 otsusega nr 46 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Harku tee 46 (katastritunnus 19801:002:1481) ja Harku tee 48 (katastritunnus 19801:002:1514)...

Teemaplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

Harku Vallavolikogu 29.06.2017 otsusega nr 36 võeti vastu Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav...

Liikva külas Otsa tn 6 ja Otsa tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.06.2017 otsusega nr 37 võeti vastu Liikva külas Otsa tn 6 (katastritunnus 19801:001:0238) ja Otsa tn 8 (katastritunnus 19801:001:0241) maaüksuste ja lähiala...

Suurupi külas Marese tee 11//Munakivi tee 18, Marese tee 9//Munakivi tee 16, Munakivi tee 14 ja Marese tee 3 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 26.05.2016 otsusega nr 57 algatatud Suurupi külas Marese tee 11//Munakivi tee 18 (katastritunnus 19802:003:0010), Marese tee 9//Munakivi tee 16 (katastritunnus...