Eskiislahenduse tutvustamise teade

Harku Vallavolikogu 18. detsember 2014 a otsusega nr 123 algatatud Vääna- Jõesuu külas Urgumetsa (katastritunnusega 19801:001:2050), Almare tee 26 (katastritunnusega 19801:001:2100), Aruheina...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Liikva külas Miko tänav 1, katastritunnustega 19801:001:0207, elamumaa...

Suurupi külas Kaasiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 13 võeti vastu Suurupi külas Kaasiku (katastritunnus  19801:001:2111 ) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood...

Naage külas Taavi maaüksuse ja lähiala (endine Liisa maatükk III) detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek

Harku Vallavalitsuse 15. juuni 2004 korraldusega nr 649 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Taavi (katastritunnus 19801:011:0332) maaüksusel ja lähialal (endine Liisa maatükk...

Detailplaneeringu algatamine Ilmandu külas Tarna tee 1 maaüksusel ja lähiala

Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 11 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Tarna tee 1 (katastritunnus 19801:001:1066) maaüksusel ja lähialal . Detailplaneeringu...

Detailplaneeringu algatamine Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 ja Klooga mnt 10a maaüksustel ning lähialal

Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 12 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus 19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus...

Detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 14 otsustati lõpetada Ilmandu külas Loo ja Loo-Jüri maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 18.12.2001...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Vääna-Jõesuu külas Paisupi tee 36, katastritunnusega 19809:017:0013...

Harku Vallavalitsuse nimekomisjoni eelteade:

Harku Vallavalitsus teatab ettepanekust määrata Tabasalu alevikus Tamme tn 1 jagamisel seoses Tamme I maaüksuse (AS PÖYRY ENTEC töö 634/05) detailplaneeringuga tekkivale teele (liikluspinnale)...

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 29.12.2016 otsusega nr 157 algatatud Vääna külas Kaera tee 1 (katastritunnus 19801:011:0473), Kaera tee 2 (katastritunnus 19801:011:0469), Lembi (katastritunnus...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Tabasalu alevikus Lehe tee 3a, katastritunnusega 19801:002:0242 elamumaa...

Tabasalu alevikus Klooga mnt 6 ja Klooga mnt 6d maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 23.01.2017 korraldusega nr 35 kehtestati Tabasalu alevikus Klooga mnt 6 ja Klooga mnt 6d maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (äriregistrikood...

Harkujärve külas J. Venteri tee 2, J. Venteri tee 6 ja Järvesilma maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 23.01.2017 korraldusega nr 34 kehtestati Harkujärve külas J. Venteri tee 2, J. Venteri tee 6 ja Järvesilma maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Optimal...

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Tabasalu alevikus Mere tee põik 1

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Tabasalu alevikus Mere tee põik 1 (katastritunnus 19801:002:1518)...

Liikva külas Tammemäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 09.01.2017 korraldusega nr 12 kehtestati Liikva külas Tammemäe maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (äriregistrikood 11213515) tööle nr 235. ...

Tabasalu alevikus Vahtra tn 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 09.01.2017 korraldusega nr 11 kehtestati Tabasalu alevikus Vahtra tn 10 maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt A-Projekt OÜ (äriregistrikood 10099560) tööle nr...

Projekteerimistingimuste andmisene avatud menetlusena Tabasalu alevikus Lucca 7 maaüksusele

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Tabasalu alevikus Lucca 7 (katastritunnus 19801:002:2270)...

Tabasalu alevikus Harku tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

16.12.2016-31.12.2016 toimus Tabasalu alevikus Harku tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei...

Tabasalu alevikus Klooga mnt 6 ja Klooga mnt 6d maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemus

18.11.2016-02.12.2016 toimus Tabasalu alevikus Klooga mnt 6 ja Klooga mnt 6d maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati...

Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

19.01.2017 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.    ...