Harku Vallavalitsuse nimekomisjoni eelteade:

Harku Vallavalitsus teatab ettepanekust määrata Kumna külas Harku Vallavolikogu 27.08.2009 otsusega nr 78 kehtestatud Kumna lindlad kinnistu detailplaneeringuga moodustatavale liikluspinnale...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Tiskre külas Oja tee 26, katastritunnusega 19814:001:0662, elamumaa...

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

11.05.2017 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Harku Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 44 algatatud Rannamõisa külas Merihobu elamukvartali...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Vahi külas Vahi tee 6, katastritunnusega 19801:011:0833, elamumaa...

Tabasalu alevikus Harku tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 03.04.2017 korraldusega nr 173 otsustati kehtestada Tabasalu alevikus Harku tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr...

Harkujärve külas Hobuseraua tee 15 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.03.2017 otsusega nr 17 võeti vastu Harkujärve külas Hobuseraua tee 15 (katastritunnus 19814:001:0656) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Head (rg-kood...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Harku alevikus Paldiski mnt 251, katastritunnusega 19814:001:0481, ärimaa...

Eskiislahenduse tutvustamise teade

Harku Vallavolikogu 18. detsember 2014 a otsusega nr 123 algatatud Vääna- Jõesuu külas Urgumetsa (katastritunnusega 19801:001:2050), Almare tee 26 (katastritunnusega 19801:001:2100), Aruheina...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Liikva külas Miko tänav 1, katastritunnustega 19801:001:0207, elamumaa...

Suurupi külas Kaasiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 13 võeti vastu Suurupi külas Kaasiku (katastritunnus  19801:001:2111 ) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood...

Naage külas Taavi maaüksuse ja lähiala (endine Liisa maatükk III) detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek

Harku Vallavalitsuse 15. juuni 2004 korraldusega nr 649 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Taavi (katastritunnus 19801:011:0332) maaüksusel ja lähialal (endine Liisa maatükk...

Detailplaneeringu algatamine Ilmandu külas Tarna tee 1 maaüksusel ja lähiala

Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 11 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Tarna tee 1 (katastritunnus 19801:001:1066) maaüksusel ja lähialal . Detailplaneeringu...

Detailplaneeringu algatamine Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 ja Klooga mnt 10a maaüksustel ning lähialal

Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 12 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus 19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus...

Detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

Harku Vallavolikogu 23.02.2017 otsusega nr 14 otsustati lõpetada Ilmandu külas Loo ja Loo-Jüri maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 18.12.2001...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Vääna-Jõesuu külas Paisupi tee 36, katastritunnusega 19809:017:0013...

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 29.12.2016 otsusega nr 157 algatatud Vääna külas Kaera tee 1 (katastritunnus 19801:011:0473), Kaera tee 2 (katastritunnus 19801:011:0469), Lembi (katastritunnus...

Tabasalu alevikus Klooga mnt 6 ja Klooga mnt 6d maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 23.01.2017 korraldusega nr 35 kehtestati Tabasalu alevikus Klooga mnt 6 ja Klooga mnt 6d maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (äriregistrikood...

Tabasalu alevikus Klooga mnt 6 ja Klooga mnt 6d maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemus

18.11.2016-02.12.2016 toimus Tabasalu alevikus Klooga mnt 6 ja Klooga mnt 6d maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati...

Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

19.01.2017 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.    ...

Detailplaneeringu algatamine Vääna külas Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi, Lembi tee 3 maaüksustel ja lähialal

Harku Vallavolikogu 29.12.2016 otsusega nr 157 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Kaera tee 1 (katastritunnus 19801:011:0473), Kaera tee 2 (katastritunnus 19801:011:0469), Lembi...