Harku valla elanikuks registreerimine

Uudised ja teated

22.02.2017 HEAKi tegevused aastal 2017

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on avalikes huvides maakonna tasemel tegutsev organisatsioon, mis on toeks ettevõtjatele, kodanikuühendustele, kohalikele omavalitsustele ja aktiivsetele kodanikele kohalikku arengut toetavate ideede el...  Loe edasi »

22.02.2017 Möödunud aasta eest ei saa deklareerida autokooli ja huvikoolituse kulusid
22.02.2017 EV 100 − 1000 roosi igasse Eesti maakonda
22.02.2017 Vallaelanikud hindavad jätkuvalt kõrgeimalt paikkonna loodusväärtusi
21.02.2017 Lääne-Viru Maavalitsus ja Harju Maavalitsus kutsuvad osalema veebikogumiku „Toidupüramiidi tipp“ koostamisel

Harku vallast

Harku vald on Tallinnast läänes asuv omavalitsus, mille põhjapiiriks on 22 km pikkuselt Soome laht. Idast piirneb vald Harku järve ja Tallinna linnaga, lõunast Saue vallaga ning edelast ja läänest Keila linna ning Keila vallaga. Vallakeskuseks on Tabasalu alevik üle 3400 elanikuga, kuhu on koondunud ka suurem osa valla teenindusest ja ettevõtlusest. Tabasalust on Tallinna piirini 8 km ning kesklinna 13 km. Valla pindala on 159 km2.

Harku valla 25. aastapäeva vastuvõtt Tallinna Lennusadamas