Harku valla elanikuks registreerimine

Uudised ja teated

Volikogu muutis valla ehitusmäärust

08.07.2015

Juunikuu vallavolikogu istungi otsusega muudeti senist Harku valla ehitusmäärust. Selleks, et muuta menetlustegevust kodaniku jaoks kiiremaks ja lihtsamaks täiendati mõningaid seni kehtinud paragrahve. Senise 2012. aastal kehtestatud Harku valla...  Loe edasi »

Harku vallast

Harku vald on Tallinnast läänes asuv omavalitsus, mille põhjapiiriks on 22 km pikkuselt Soome laht. Idast piirneb vald Harku järve ja Tallinna linnaga, lõunast Saue vallaga ning edelast ja läänest Keila linna ning Keila vallaga. Vallakeskuseks on Tabasalu alevik 3394 elanikuga (01.04.2015), kuhu on koondunud ka suurem osa valla teenindusest ja ettevõtlusest. Tabasalust on Tallinna piirini 8 km ning kesklinna 13 km. Valla pindala on 159 km2.

Harju 20. maakaitsepäev Harku vallas

Vald arvudes

Rahvaarv 13 369 (01.06.2015)
Pindala 159,7 km²
Suurim asula Tabasalu (3400)
Koole 4
Lasteaedu 7
Külasid 21