Uudised ja teated

« Tagasi

Vallas või vallast väljas: spordiklubid ja huviringid saavad vallalt võrdset toetust

Harku Vallavolikogu veebruariistungil otsustati edaspidi toetada oma noorte huvi- ja sporditegevust ühtsetel alustel 24 euroga, olenemata huviringi või spordiklubi tegutsemiskohast.

Siiani on Harku vald toetanud oma 7–19aastaste noorte huvi- ja sporditegevust vallas tegutsevates spordiorganisatsioonides ning huviringides 24 euroga kuus. Mujal tegutsevates spordiklubides või huvikoolides osalemist toetati aga 30%-ga sellest summast ehk 7,20 euroga ühes kuus. Vallavolikogu veebruariistungil otsustati toetussummad ühtlustada. Seega saavad vallaga lepingu sõlminud spordiorganisatsioonid ja eraõiguslikud huvikoolid edaspidi tegevustoetust noore pealt, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas, ühtviisi 24 eurot kuus õppeaasta vältel, olenemata sellest, kas organisatsioon tegutseb vallas või väljaspool valda.

 

Harrastus = ennetus

2017. aasta seisuga tasub vald ligi 1000 kohaliku noore eest nn pearaha ehk tegevustoetust kokku 41 spordiklubile ja huviringile, millest 2/3 asuvad väljapool Harku valda. „Harku vallas tegutsevad tublid klubid ja seltsid, kus noortel on võimalik väga erinevate harrastustega tegeleda – olgu selleks näiteks tantsimine, korvpall või ujumine," on Harku valla kultuuri- ja spordispetsialist Krista Dreger kohalike vaba aja veetmise võimalustega laias laastus rahul. Küll aga pakub Tallinn mitmekesisemat tegevuste valikut, mida vallas ei ole otstarbekas või võimalik pakkuda. „Seepärast ongi oluline toetada ühtviisi kõikides spordiklubides või huviringides osalemist, et iga noor leiaks just endale sobiva väljundi spordi või mõne teise harrastuse näol. See on ju ka oluline ennetus tegevusetuse, alkoholismi ning narkomaania vastu," selgitas Dreger korra muutmise tagamaid. Spordi- ja huvitegevuse toetusega väärtustatakse noortespordi ning huviringide tööd. Toetus on ette nähtud organisatsioonilise ja õppe- ning sportliku tegevuse korraldamiseks; vastavalt korrale on võimalik toetust kasutada treeneri või pedagoogi personalikuludeks, tegevusega seotud spordirajatiste ja ruumide rendikuludeks ning kuni 30% ulatuses harrastajate tegevusega seotud muude kulude katteks.