Uudised ja teated

« Tagasi

Esimesed koolikoha pakkumised on tehtud

Märtsi alguse seisuga on vallavalitsus esitanud ligi 230 lapse vanemale nende sügisel kooli mineva lapse tarbeks koolikoha pakkumise, mis vastasid kõik taotluse esitaja esimesele eelistusele.

Taotluste vastuvõtt esimestesse klassidesse koha saamiseks 2017/18. õppeaastal algas e-keskkonnas HALDO 15. jaanuaril. Esimene 1. klasside komplekteerimise voor algas veebruari teises pooles ning esmalt arvestati kohapakkumiste tegemisel nende lastega, kes on õppeaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Harku valla elanikud. Lisaks kontrollitakse lapse ja ühe vanema elukoha registreeritud aadressi enne klasside  lõplikku komplekteerimist.
Märtsi alguse seisuga esitati koolikoha pakkumine 227 lapsele ning lapsevanematel on pärast pakkumise saamist aega 10 kalendripäeva see vastu võtta või tagasi lükata.
Esialgse seisu põhjal avatakse Harku valla koolides 11 esimest klassi: Vääna-Jõesuu Koolis 1, Vääna Mõisakoolis 1, Harkujärve Põhikoolis 2, Muraste Koolis 3 ja Tabasalu Ühisgümnaasiumis 4 klassikomplekti.

 

Teise vooru koolikohtade jagamine toimub hiljemalt aprilli keskpaigaks. Kuid siis on tõenäosus esimese eelistuse kohase koolikoha pakkumiseks juba väiksem kui see oli esimeses voorus. Küll aga oleneb see koolist ja vabade esimese klassi koolikohtade olemasolust. Koolikoha taotlust saab läbi e-keskkonna HALDO esitada kuni 14. juunini. Pärast seda komplekteerivad vabad kohad koolid.

 

Esimesed lasteaia kohapakkumised tehakse märtsis

Harku valla lasteaeda said õppeaastaks 2017/18 oma lapsele kohta taotleda lapsevanemad e-keskkonnas HALDO alates 1. veebruarist kuni 1. märtsini. Selleks laekus vallavalitsusele 324 avaldust. Lasteaiakoha taotlusi, mis on laekunud 1. märtsiks, hakatakse menetlema esimeses voorus ning märtsis tehakse ka e-keskkonna kaudu esimesed kohapakkumised. Esmalt, 1. märtsist kuni 15. aprillini, tehakse kohapakkumised kolmeaastastele lastele. 25. aprillist 15. maini saavad pakkumised vanemad ja nooremad kui kolmeaastased lapsed. Lasteaiakohti jagatakse prioriteetide alusel, milleks on lapse elukoha lähedus lasteasutusele, õe/venna käimine samas lasteasutuses ja lapse vanus.
Lapsevanemad, kes esitavad pärast 1. märtsi 2017/2018. õppeaastaks taotluse oma lapsele lasteaiakoha saamiseks, jäävad paraku üksiku vabanenud koha ootele, ent tõenäoliselt pole neile lastele võimalik enam esimese eelistuse kohast lasteaiakohta pakkuda, sest nõudlus lasteaiakohtadele on suur.

 

 

Taotluste esitamise ning kooli- ja lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla haridus- ja kultuuriosakonna juhatajalt Aivar Soelt e-posti aadressil aivar.soe@harku.ee või telefonil 606 3800 ning haridusspetsialistilt Markus Metsarult e-posti aadressil markus.metsaru@harku.ee või telefonil 5551 0516.