Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Noorte Tugila aitab noored õppima või tööle

Tabasalu Noortekeskus on novembrist saati rakendatud Tugila programmi, mis pakub tuge neile 15–26aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus tegi Tabasalu Noortekeskusele ettepaneku liituda Noorte Tugila programmi rakendajatega möödunud sügisel. Tänaseks on noortekeskus jõudnud juba enam kui kümne sihtrühma nooreni.

Noorte Tugila noorsootöötajad aitavad analüüsida noorel tema isiklikke vajadusi, et teada saada, milline tegevus võib teda huvitada. Samuti oleme toeks noorele oma annete avastamisel ning uute kogemuste saamisel. On oluline leida noorele sobiv õpikeskkond, milles ta end hästi tunneb. Samuti aitame tal näha tänast olukorda, et teha iseseisvalt õige valik kas õpingutes või tööturul jätkamiseks. Noorte Tugila pakub noorele nõustamist ja individuaalset vestlust, tuge kontaktide loomisel erinevate asutuste vahel, meeldivat suhtlust ja koostööd. Samuti on noorel võimalik programmis osaledes saada osa erinevatest noorsootöö valdkonna tegevustest, nt õppevisiidid, tööjälgimised, töömalevad, vabatahtlik tegevus, rahvusvahelised programmid, huvitegevus jpm.

 

Märgakem, kes vajab tuge

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ning kogukonna liikmeid märkama enda ümber neid noori, kes võivad vajada väikest tõuget või toetust edasi liikumiseks! Programmiga liitumine on lihtne. Kontakti noorsootöötajaga saab võtta nii e-posti teel kui ka helistades või noortekeskust külastades. Seejärel lepitakse noorega kokku edaspidine tegevusplaan, mis lähtub tema võimalustest ning vajadustest.

Noorte Tugila programmi tegevusi viiakse läbi kaks aastat. Ühe noore kohta kavandatakse programmis aktiivset olekut üks kuni kuus kuud ning seejärel jälgitakse tema käekäiku vähemalt poole aasta vältel.

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noorte Tugilad asuvad üle kogu Eesti. Hetkel on programmiga ühinenud pea 50 noortekeskust. Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" alusel.

 

Kerttu Brandmeister
Tabasalu Noortekeskus

 

 

VÕTA ÜHENDUST:

 

Tabasalu Noortekeskus, Teenuste 2, Tabasalu

Facebook: Harku Noorte Tugila

Noorsootöötajad:

Kerttu Brandmeister

tugila@noortekeskused.ee

Tel 5822 6554

Maris Põlluäär

tugila@noortekeskused.ee

Tel 5661 1308