Uudised ja teated

« Tagasi

Vald otsib hoolekandekeskuse rajajat

Harku vallavalitsus kuulutas välja hanke leidmaks koostööpartnerit, kes rajaks Tabasalu hoolekandekeskuse, kus pakutakse hoolekannet nii eakatele kui ka dementsetele ning erivajadustega inimestele.

 

Hankega otsib vald koostööpartnerit, kes ehitaks hiljemalt 2019. aasta lõpuks hoolekandekeskuse, kus pakutakse ööpäevaringset üldhooldusteenust eakatele, puuetega isikutele ja dementsetele, päevahoiuteenust eakatele, puuetega isikutele ja dementsetele ning sobiva elukeskkonna ja toetatud elamise teenust autisti diagnoosiga isikutele. Vald soovib hanke võitjale selleks seada 50-aastase tähtajaga hoonestusõiguse Harku valla omandis olevale Klooga mnt 13 kinnistule, mille pindala on 19 432 m². Autisti diagnoosiga isikute elukeskkonna loomiseks ehitatud hoone(d) võivad asuda ka väljaspool Klooga mnt 13 kinnistut mujal Harku valla territooriumil.

 

Eakate hooldekoduks juba teine hange

Kevadel kuulutas vald välja samale kinnistule riigihanke eakate hooldekodu ehitamiseks ehitustööde kontsessiooni andmise korras. Paraku ei laekunud selle hanke tähtajaks, aprilli lõpuks, ühtegi pakkumust. Seetõttu kuulutati välja nüüd uus riigihange, mis on senisega võrreldes mõnevõrra muudetud kujul. „Peamine erinevus on selles, et uues hankes on vald valmis maksma ka kontsessioonitasu ehk pakkuma vallapoolset rahalist panust hoolekandekeskuse rajamiseks, mis peaks senisest enam motiveerima teenusepakkujat hankel osalema ning tagama kindlustunde, et hoolekandekeskuse rajamine on pakkujale ka majanduslikult jätkusuutlik," selgitas Harku vallavanem Kaupo Rätsepp. Harku vallavalitsus otsib hankega ka puuetega inimestele ja autisti diagnoosiga isikutele pakutavat hoolekandeteenust. „Vastava teenuse järele on Harku vallas järjest kasvav vajadus," põhjendas Rätsepp, miks pidas vald mõistlikuks nende teenuste pakkujat ühise hankega otsida. Küll aga viitas vallavanem, et hooldekandekeskuse ruumilist lahendust ootab vald pakkujalt. „Oleme näinud ette, et autisti diagnoosiga isikute elukeskkonna loomiseks ehitatav hoone võib asuda ka väljaspool Tabasalu Harku valla piires. See-eest eakate hooldekodu teenust soovime pakkuda endiselt Tabasalus Klooga mnt 13 kinnistul, millele on oma soosingu andnud ka valla eakad ise," täpsustas Rätsepp.

 

Tingimused eakate hooldekodule on samad

Tabasallu rajatavas hooldekodus plaanitakse hakata osutama ööpäevaringset üldhooldusteenust eakatele, puuetega isikutele ja dementsetele. Lisaks soovitakse luua võimalused päevahoiuteenuse osutamiseks. Hooldekodu tuleb maksimaalselt 200-kohaline ning kõik toad saavad olema 1–2-kohalised, et tagada klientidele privaatsus ja kodune õhkkond.

Tulenevalt kontsessioonihanke tingimustest on koostööpartneri valimisel määrava tähtsusega ka hoone arhitektuurne lahendus, mis peab harmoneeruma ümbritseva looduskeskkonnaga oma kompositsiooni, sümmeetria ja viimistlusmaterjalidega.

Hooldekodu asukoht on Tabasalus loodusliku kõrghaljastusega avaral krundil eramute piirkonnas, kus vahetus läheduses on nii poed, apteek, postkontor kui ka spordi- ning tervisekeskus. Samuti on jalutuskäigu kaugusel looduspark ning mererand.

Riigihanke pakkumuste esitamise tähtaeg on augusti lõpp.