« Tagasi

Juuli lõpus algavad Ranna teel taas ehitustööd

Tabasalus asuva Ranna tee 2. etapi ehitustööde hanke võitis Tallinna Teede AS, kes alustab tee rekonstrueerimistöödega juuli lõpus. Ehitustööde periood on 100 päeva, mille vältel esineb liikluskorralduslikke muudatusi.

 

Harku vallavalitsus koostöös OÜ Strantumiga kuulutas välja riigihanke, mille lähteülesandeks on Tabasalus asuva Ranna tee, samuti Kase tn sõidutee, kõnnitee ja parkla ehitamine ning tänavavalgustuse rajamine, elektri- ja sidetööd, vee- ja kanalisatsioonitrasside, soojustorustiku rekonstrueerimine/ehitamine ning haljastustööd. Töö toetub Ranna tee rekonstrueerimise projektile, mille 1. etapp teostati 2016. aasta suvel, mil rekonstrueeriti Ranna tee ja Ranna tee/Sarapuu tn ristmik ning Teenuste tänav. Suurema liikluskorraldusliku muudatusena rajati toona Ranna tee/Teenuste/Sarapuu tänava ristumisele tõstetud ristmik, mis on liiklejatele ohutum ja mugavam. Lisaks ehitati möödunud suvel uued kergliiklusteed jalakäijatele nii Ranna teele kui ka Teenuste ja Sarapuu tänavale. Sarapuu tänava kergliiklustee juhiti valla arhiivi maja eest läbi, üle vallamaja taguse parkla. Samuti rekonstrueeriti Ranna tee sadeveekanalisatsioon ja tee tänavavalgustus. Nüüd, teises etapis jätkatakse Ranna tee rekonstrueerimise töödega, liikudes suunaga Harku tee poole. Hankele laekus viis pakkumist, millest soodsaim oli AS Tallinna Teede pakkumus, mille maksumus oli ligi 833 000 eurot.

 

Ranna tee/Sarapuu tn ristmikust Kooli tänavani

Teises etapis on plaanis jätkata Ranna tee lõiguga, mis jääb Ranna tee/Sarapuu tn ristmikust kuni Kooli tänava alguseni, pikkusega 280 meetrit. Lisaks rekonstrueeritakse Kase tänav, pikkusega 252 meetrit, ning Ranna tee ja Kooli tänava ristmik, mis on projekteeritud tõstetud ristmikuna sarnaselt Ranna tee/Sarapuu tn ristmikule. Projektiga on ette nähtud ka tee ülekäigukohad Kase tänavale ja Kooli tänavale (paralleelselt Ranna teega). Tööde käigus eemaldatakse projekteeritud teemaa-alale jäävad puud ning halvas seisundis ja kuivanud puud. Pärast ehitustööde lõppemist haljastus taastatakse ning istutakse asemele uued puud ja põõsad.

Ranna tee teise etapi ehitustöödega soovitakse alustada juuli lõpus ning tööde teostamise perioodiks on 100 kalendripäeva. Ehitustööde perioodil esineb etapiti sulgemisi Ranna teel (eelmisel aastal asfalteeritud lõigust kuni Ranna tee 6 kinnistuni). Vastavalt tööde kulgemisele on suletud ka Kase tänav (lõigus Ranna tee kuni Kase 8 ja Kooli 2A vaheline plats).

Perioodil kui Ranna tee ja Kooli tänava ristmik on suletud, toimub ajutine ümbersõit Nooruse tänava kaudu (Klooga maantee - Nooruse tänav – Ranna tee).

Töövõtjal on kohustus tagada ehitusperioodil elanikele ligipääs oma kinnistutele, mis piirnevad ehitusobjektiga. Samuti tuleb projekti kohaselt töövõtjal tagada jalakäijatele piisav ning ohutu käiguala koos pääsuga kinnistutele.

Palume liiklemisel olla tähelepanelikud ja jälgida teetööde piirkonnas olevate liiklusmärkide ja infostendide teavet.
Palume piirkonna elanikelt mõistvat suhtumist ja vabandame tee rekonstrueerimisega kaasnevate võimalike ebamugavuste pärast!