Uudised ja teated

« Tagasi

Vald kutsub noori oma häält kuuldavaks tegema

Harku vallavolikogu võttis vastu Harku valla noortevolikogu põhimääruse. Vallavalitsus kutsub noori, kes soovivad kaasa rääkida noori puudutavates küsimustes, 18. septembril vallamajja selle võimalusega tutvuma.

Eesti praegusest ligi 200 omavalitsusüksusest 61 on noorte eluolu kujundamisse kaasanud oma noored – noorte osaluskogude ehk noortevolikogude kaudu. 31. augusti istungil võttis Harku vallavolikogu vastu määruse, millega sätestati noortevolikogu tegutsemispõhimõtted, luues sellega võimaluse Harku vallas noortevolikogu moodustamiseks.

18. septembril kell 16.00 tutvustab Harku vallamajas volikogu saalis Harku valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe huvilistele kohaliku omavalitsuse tööd ja seda, kuidas saaksid siinsed noored noortevolikogus osalemisega kaasa rääkida valla noori puudutavates küsimustes.

 

Noored noorte eluolu kujundama

Harku valla noorsootöö läbis kevadel mahuka hindamise, mille tulemused näitavad, et siinne töö noorsooga on heal tasemel ja jätkuvalt/pidevalt arenemas. Muuhulgas toodi hindamistulemustes ühe soovitusena välja kaasata noori rohkem neid puudutavate valdkondade otsustamisprotsessidesse. Laste ja noorte kultuuriaasta kokkuvõtmiseks sobivalt ongi vastuvõetud Harku valla noortevolikogu põhimäärusega see võimalus loodud. „Noorte osaluskogus saavad noored oma hääle kuuldavaks teha ja mõjutada neid otsuseid, mis puudutavad laiemalt kogu valla noori ja nende heaolu," peab vallavanem Kaupo Rätsepp õigeks lasta noortel kaasa rääkida neis küsimustes, mis aitavad just nende elu Harku vallas paremaks teha.

Vastuvõetud põhimääruse järgi tegutseb noortevolikogu nõuandva õigusega esinduskoguna. Noortevolikogu liikmeid võib olla kuni 15 ning kandideerida saavad 16–26aastased noored, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Harku vallas või kes õpib mõnes Harku valla koolis. Noortevolikogu valimised korraldab viieliikmeline valimiskomisjon, kuhu kuuluvad kaks esindajat Huvihariduse ja Noorsootöö sihtasutusest, kaks esindajat Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilasesindusest ja Harku vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja. Korralised valimised toimuvad üle kahe aasta oktoobrikuu viimasel täisnädalal, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise aastal aga oktoobri viimasele täisnädalale järgneval nädalal. Noortevolikogu kandidaatide poolt saavad hääletada kõik 16–26aastased noored, kelle elukoht on registreeritud Harku vallas või kes õpivad Harku valla koolides.