Uudised ja teated

« Tagasi

Seitse kavandit uueks tervisekeskuseks

Tabasalu tervisekeskuse arhitektuursele ideekonkursile esitati 7 võistlustööd; konkursi tulemused kuulutatakse välja 15. septembril.

Juuni lõpus välja kuulutatud Tabasalu tervisekeskuse arhitektuursele ideekonkursile oodati töid 23. augustiks. Tähtajaks esitati seitse konkursitööd, mis kõik vastasid ka hanketingimustele ja edastati žüriile hindamiseks. Konkursižürii kooseisu kuuluvad Harku vallavalitsusest vallavanem Kaupo Rätsepp ja arhitekt Kristiina Ott, omaniku ehk OÜ Strantum esindaja Meelis Härms, Teenuste 2 hoone arhitekt Tõnu Liigand ning Eesti Arhitektide Liidu esindajatena Indrek Allmann, kes on ka Harku valla elanik, ja Siiri Vallner. Oma esimesel istungil 5. septembril andis žürii võistlustöödele oma esialgse hinnangu, sel nädalal aga otsustatakse konkursi lõplikud tulemused. Tulemused tehakse teatavaks 15. septembril. Nende väljakuulutamise järel pannakse kõik võistlustööd tutvumiseks välja ka Tabasalu raamatukogu fuajeesse.

 

Uus hoone perearstikeskuse asemele

Tabasalu tervisekeskuse arhitektuurse ideekonkursi hankekomisjoni esimees, abivallavanem Erik Sandla pidas konkursist osavõttu üllatavalt heaks: „Meie antud lähteülesanne ei olnud just kõige lihtsam – uus plaanitav tervisekeskus peab sobituma ka olemasoleva teenustemajaga ning lahendus peab olema esinduslik, väärikas ja funktsionaalne. Kõik konkursile esitatud seitse tööd olid aga korralikult ette valmistatud ning vastasid hanketingimustele." Nimelt oli konkursi eesmärk leida parim ideekavand Tabasalu tervisekeskusele, mida plaanitakse rajada praeguse Teenuste 2 asuva arhitekt Tõnu Liigandi 1970. aastatel projekteeritud teenustemaja kõrvale Tui pargi poolsesse külge. Uus hoone peaks kerkima teenustemaja selle osa kohale, kus siiani on olnud Tabasalu noortekeskuse ja perearstikeskuse ruumid. Uude ja laiendatud mahus tervisekeskusesse on plaanitud teenuse pakkumiseks kohad neljale perearstile, samuti ruumid hambaravi, ämmaemanda ja füsioterapeudi ning koduõenduse teenuse võimaldamiseks. Lisaks soovitakse rajada ruumid apteegi ning erinevate psühholoogiliste ja sotsiaalnõustamiste ning teraapiate jaoks. Projekteeritav hoone peab sobima arhitektuurselt ja linnaehituslikult oma asukohale, olema turvaline, mugav ja funktsionaalne lõppkasutajale, energiasäästlik ning rajatav optimaalsete kuludega.

 

Õnnestunud konkurss

Kui ka arhitektuurse ideekonkursi lõpliku tulemuse kuulutab žürii välja 15. septembril, loetakse konkurssi igati õnnestunuks. „Meil on laual seitse erinäolist ideekavandit, mille seast valida siinsesse keskkonda kõige paremini sobituv arhitektuurne lahendus," märkis žürii esimees, vallavanem Kaupo Rätsepp. Žürii hindab kõikide kavandite sisulist vastavust hankedokumendile, sealhulgas kavandi ideelist, kunstilist ja vormilist kvaliteeti, samuti terviklahenduse selgust, funktsionaalsust ja paindlikkust ning planeeringulist lahendust ja sobivust ümbritsevasse ruumi. Konkursitulemused otsustab žürii üksmeelselt. Konkursi kolmele paremale tööle on ette nähtud ka rahalised preemiad, konkursi auhinnafond on 11 000 eurot.

 

Uus tervisekeskus 2019 märtsiks

Ideekonkursi võitja väljaselgitamise järel saavad alata läbirääkimised projekteerimiseks; eeldatavalt alustatakse projekteerimisega käesoleva aasta lõpus. Uue tervisekeskuse ehitamise ajaks rajatakse perearstidele ja hambaarstile sama kinnistu parkla-alale moodulitest kaasaegsed ja teenusepakkumise vajadusi arvestavad ruumid, nii et patsientidele jääb alles harjumuspärane arsti vastuvõtu koht. Noortekeskus on juba kolinud uutesse ruumidesse endises Rohujuure kohviku hoones. Tabasalu tervisekeskus on plaanitud valmima hiljemalt märtsis 2019. Tervisekeskuse ehitamist toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusmeetmest.