Uudised ja teated

« Tagasi

Jäätmeveo sügistalvised mured

Eestis on sügistalvisel jäätmeveol kindlasti eripärasid, millega iga jäätmete üleandja peab arvestama.

Jäätmevedu on korraldatud nii, et see toimuks kokkulepitud päeval ning jäätmed mahuksid ka kaalu poolest sellel päeval autosse. Sügis ja talv tekitavad aga mitmeid probleeme, mille lahendamine eeldab ka elanike head tahet ja koostöövalmidust.

 

Valesti sorditud jäätmed ja läbimatud teed

Sügisel tekib aias palju jäätmeid. Harku vallas saab jäätmevedajale üle anda kottidesse pakitud muru ja lehti. Kottidesse ei tohi panna oksi ega puuvilju. Otse aiast korjatud õunu-pirne-ploome ei tohi panna ka biolagunevate köögijäätmete hulka, nende koht on kompostihunnikus. Õunad ja teised veerikkad puuviljad muudavad jäätmed liiga märjaks ning neid ei saa siis enam töödelda. Biolagunevate köögijäätmete konteinerisse tohib panna vaid köögis tekkinud biolagunevaid jäätmeid, mille hulka kuuluvad näiteks õunakoored või vähesed riknenud puuviljad. Jäätmekäitluslepingute sõlmimisel võetakse edaspidi arvesse jäätmete kaalu ning prügiveohind võib Harku vallas tõusta.

Jäätmeveo sujumiseks palutakse majaomanikel jälgida, et jäätmemahutile saaks ligi. Näiteks tuleks pärast tormi jäätmeauto teele jäävad rippuvad oksad ära korjata, sest need võivad auto tundlikke antenne, kaameraid ja tõstemehhanismi osi lõhkuda.

Majaomanikud võiksid kindlustada ka selle, et tugev tuul ei ajaks mahuteid ümber – selleks saab mahutile ehitada sobivad piirded.

Jäätmeauto graafik on tihe ning see ei saa endale lubada pikka manööverdamise aega ühel aadressil. Kui tee on pehme ja libe, võiks mahuti paigutada sissesõidutee otsa. Kui kinnistuomanikule on jäätmeveo päeva hommikuks teada, et tema kinnistule pääsemine on ilmaolude tõttu keeruline, siis tuleks sellest Eesti Keskkonnateenuste klienditeenindusele kindlasti teada anda ja jäätmevedu lükatakse näiteks nädala võrra edasi.

 

TÕNU TUPPITS

MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus

 

Mida teha, kui konteinerit ei tühjendatud õigel päeval?

 

·        Kontrolli, kas sulle on tulnud e-kiri järelteeninduse kohta, ja/või kontrolli, kas sinu aadress on märgitud http://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/teenindamata-aadressid/ koos prügiveo toimumata jäämise põhjusega.

·        Kui selgitavat kirja ei ole kahe tööpäeva jooksul pärast graafikujärgset tühjendamist saabunud, võta ise ühendust AS-i Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusega telefonil 640 0800 või tallinn@keskkonnateenused.ee.

Juhul kui kolme päeva jooksul konteinerit ei tühjendata või on tegemist pideva probleemiga, teata sellest Harku vallavalitsusele harku@harku.ee, lisades kindlasti ärajäänud veo kuupäeva ja aadressi.