Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valla noortevolikogu valimised

Alates tänasest kuni järgmise kolmapäevani (17.10-25.10.2017) saab üles seada kandidaate Harku valla noortevolikogusse, valimised toimuvad 27.10-02.11.2017.

Harku vallavolikogu 31. augusti istungil vastu võetud Harku valla noortevolikogu põhimäärusega on loodud võimalus Harku vallas noortevolikogu moodustamiseks. Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori kohaliku elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Harku valla noortevolikogusse saab kuuluda kuni 15 liiget. Noortevolikogusse võib kandideerida iga 16-26aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Harku vald või kes õpib Harku valla koolis. Kandidaate Harku valla noortevolikogusse saab üles seada alates tänasest kuni järgmise kolmapäevani (17.10-25.10.2017), täites ära veebivormi: https://goo.gl/forms/ESJVbbj5sIqewgr73.

Nii nagu Harku valla noortevolikogu põhimääruse sätestatud, toimuvad noortevolikogu korralised valimised üle 2 aasta oktoobrikuu viimasel täisnädalal. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise aastal toimuvad noortevolikogu valimised oktoobrikuu viimasele täisnädalale järgneval nädalal, mis on sel aastal 27.10-02.11.2017. Noortevolikogu valimistel on hääletamisõigus 16–26aastastel noortel, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas või kes õpivad Harku valla koolides. Hääletamine toimub elektrooniliselt keskkonnas https://www.volis.ee. Noortevolikogu valimisi korraldab 5-liikmeline valimiskomisjon, kuhu kuuluvad 2 esindajat Noorsootöö ja Huvihariduse sihtasutusest, 2 esindajat Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilasesindusest ning Harku vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja.

Sellest, kuidas ja mida noortevolikogudes tehakse, räägib 18. oktoobril kell 11:45-12:10 Tabasalu Ühisgümnaasiumis Eesti osaluskogude koordinaator Roger Tibar Eesti Noorteühenduste Liidust. Tema kogemusi on oodatud kuulama kõik 16-26aastased Harku valla noored.