Uudised ja teated

« Tagasi

Jõulutoetused 2017

Harku Vallavalitsus maksab ka sel aastal jõulutoetust. Selle saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Harku Vallavalitsusele või saata see e-postiga aadressile harku@harku.ee. Jõulutoetuste avalduse esitamise viimane kuupäev on 22. detsember 2017.

2017. aastal makstavate jõulutoetuste määrad on järgmised:

1. 2017. aastal 70-aastaseks saavale ja vanemale pensionärile    20 eurot

2. kolme- ja enamalapselisele perele                                              30 eurot

3. üksikvanema perele                                                                     20 eurot

4. eestkoste- ja kasuperele                                                              20 eurot

5. puudega last (lapsi) kasvatavale perele                                     20 eurot

 

Avalduse saab Harku vallamaja infolauast, Tabasalu Eakate Päevakeskusest, Harku Raamatukogust, Kumna Kultuuriaidast, samuti on see kättesaadav Harku valla kodulehelt.

Jõulutoetus kantakse taotleja arveldusarvele ja selleks tuleb avaldusele märkida oma kontonumber, taotleja aadress ja sünniaeg. Neil, kellel ei ole pangas arveldusarvet, makstakse toetus välja Harku Vallavalitsuse kassa kaudu ja selleks tuleks pöörduda Harku Vallavalitsusse esmaspäeviti ja neljapäeviti kella 9.00–12.00 ja 14.00–18.00.

Info telefonil 600 3867, Tiia Spitsõn, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja