Uudised ja teated

« Tagasi

Aeg esitada kandidaate Harju maakonna teenetemärgile

Harju Maavalitsus kutsub esitama Harju maakonna teenetemärgi kandidaate 21. novembriks 2017

Harju maakonna teenetemärgiga autasustatakse füüsilisi isikuid maakonnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärgi taotlusi on õigus esitada kõigil Harju maakonnas asuvatel kohaliku omavalitsuse üksustel, avalik- ja eraõiguslikel juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel.

Maavalitsus ootab taotlusi Harju maakonna teenetemärgi andmiseks 21. novembrini 2017 aadressil Roosikrantsi 12, Tallinn, 15077 või e-posti teel aadressil terje.lillo@harju.maavalitsus.ee  Teenetemärgi statuut ja taotluse vorm on leitav Harju Maavalitsuse kodulehelt aadressil  https://harju.maavalitsus.ee/et/harju-maakonna-teenetemark

Teenetemärgi annetamise otsustab Harju maavanem.

Teenetemärke annetatakse maakonnas aastast 1996. Aastate jooksul on kokku  välja antud 78 maakonna teenetemärki. 2016. aastal pälvisid teenetemärgi Põhja prefekt Kristian Jaani, Harju Maavalitsuse kultuurinõunik Riin Kivinurm, Põhja päästekeskuse juht Priit Laos ja Padise mõisa juhataja Karl Andreas Storaasli-Vonramm.

Teenetemärgid annab Harju maavanem üle 30. detsembril toimuval traditsioonilisel aastalõpu vastuvõtul Rahvusooperis „Estonia".