« Tagasi

Nelja Valla Kogu 2017. a II taotlusvoor toob Harku valda üle 305 000 euro

7. novembril kinnitas Nelja Valla Kogu (NVK) juhatus 2017. a II taotlusvooru positiivse otsuse saanud taotlused. Nelja Valla Kogu 2017. aasta viimase taotlusvooru eelarve maht on kokku 1 083 465,84 eurot ja kolmest meetmest küsiti kokku üle 1,6 miljoni euro.

Selle taotlusvooru eelarve jaguneb meetmeti järgmiselt: meede 1 – 681 835,75 eurot, meede 3 – 137 540 eurot ja meede 4 – 264 090,09 eurot. Läbi e-PRIA keskkonna esitati 25 projektitoetuse taotlust, väljaspool taotlusvooru 3 taotlust, neist kvalifitseerus hindamisvooru 22 taotlejat.

Investeeringud kogukonda

Meetmega 1 toetatakse kogukonna investeeringuid: vaba aja veetmise võimaluste laiendamist, avaliku ruumi kujundamist ja turvalisuse tõstmist. Selle meetme alt saab seekord toetust Tilgu Merepääste Selts, kellele eraldatav toetussumma läheb päästealuste ja isikukaitsevahendite soetamiseks, et luua niimoodi iseseisva merepääste võimekust. MTÜ Kasevälja Küla Seltsile eraldatava toetussumma eest rajatakse Suurupi külla Suurupi-Kasevälja mänguväljak-spordiplats – atraktiivne vabaaja- ja sportimise ala, kus igas vanuses kogukonna elanik leiab aktiivset ja arendavat tegevust. Lisaks luuakse palliplats ning puhkeala.

Mikroettevõtluse arendamine

Meetmega 3 toetatakse uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist ja mikrotootmise arendamist. Selle meetme alt toetust saav OÜ Wilawander, mis arendab Niliske talu, plaanib toetussumma eest soetada tehnikat, mille kaugem eesmärk on suurendada loomade heaolu ning tõsta inimeste turvalisust. Niliske talu perenaine Krista Kanniste täpsustab, et selle eest soovitakse soetada lihaveiste kogumisaiad koos fikseerimispuuriga, et oleks hõlpsam veiseid märgistada, vaktsineerida, kaaluda ja teha sõrahooldust jne. Lisaks sellele loomade vedamise treileri, millel oleks hea ja madal põhi. Seni saadaval olnud transpordivahendid on olnud loomadele ebamugavalt kõrge kaldteega. Kui projekt teostub, siis saab Niliske talu oma varustust jagada ümbruskonna loomakasvatajatega, sest senini on sellisest tehnikast piirkonnas suur puudus.

Selle meetme alt saab toetust ka OÜ Airsmile, ettevõtte juhatuse liikme Aivo Aderi sõnul plaanitakse toetussumma eest soetada omale soodapritsiseade ja laiendada niiviisi ettevõtte tegevusvaldkonda. 

Turismiteenuste arendamine

Meetmega 4 toetatakse turismiteenuste arendamist, turismiobjektide korrastamist ja rajamist ning turundustegevusi.

MTÜ Tabasalu Looduspark plaanib eraldatava toetussumma abil soetada tervise- ja õpperadade hooldustehnikat. MTÜ Tabasalu Looduspark juhatuse esimees Kaido Taberland lisab, et sellesse komplekti kuuluvad traktor, lindid talvel liikumiseks, platvormhaagis ja vints traktorile. Hooldustehnikaga on võimalik korraldada suusaradade tegemist, jäätme-, ehitusmaterjali ja metsamaterjali vedu.

Suurupi Seltsile antava toetussumma eest plaanitakse Suurupi ülemise tuletorni muuseumi-külastuskeskuse renoveerimist, täpsemalt rajada sinna kohaliku tuletorni muuseum. Suurupi ülemise tuletorni perenaine Kristiina Adamsoni sõnutsi kuuluvad Suurupi tuletornid maailma tuletorniarhitektuuri 100 märkimisväärsema majaka hulka, sellisesse „klubisse" kuulumine toob palju mere- ja tuletornihuvilisi kohale üle maailma. Suurupi ülemine tuletorn on avatud külastajatele käesoleva aasta 1. maist, järgmisel aastal avab uksed ka Suurupi alumine tuletorn. Suurupi Selts on võtnud südameasjaks tutvustada tuletorne ja Suurupi poolsaare mereajalugu endises ülemise tuletorni diiselgeneraatorite majas, kuhu rajatakse kohaliku tuletorni muuseum, mis oleks põnev ja mereharidust toetav paik kõigile soovijatele.

 

Taotleja organisatsioon

Projekti nimi, kavandatud tegevused ja investeeringud

Projekti toetussumma (€)

Tilgu Merepääste Selts

Tilgu Merepääste Seltsis iseseisva merepääste võimekuse loomine – päästealuste ja isikukaitsevahendite soetamine

57 362,18

MTÜ Kasevälja Küla Selts

Suurupi-Kasevälja mänguväljak-spordiplats

79 991,65

OÜ Wilawander

Niliske talu tootmise arendamine II

38 823,60

OÜ AIRSMILE

Soodapritsi puhastusteenuse osutamine

24 300,00

MTÜ Tabasalu Looduspark

Tabasalu Looduspargi hooldustehnika

5997,00

Suurupi Selts

Suurupi ülemise tuletorni muuseum-külastuskeskus renoveerimine III etapp

99 500,00