« Tagasi

Vald langetab 2018 lasteaia kohatasu

Uuest aastast on plaanis vabastada Harku valla lasterikkad pered kohatasust ning langetada lasteaia kohatasu Harku valda registreeritud lapsevanemate lastele.

Kohatasu alandamine ja lasterikaste perede vabastamine sellest on Isamaa ja Res Publica Liidu ning Reformierakonna koalitsioonileppe üks osa, millega toetatakse Harku valla lastega peresid. Harku vallavalitsus on ette valmistamas volikogule eelnõuprojekti, mille alusel on 2018. aastast kohatasu suuruse kujunemisel suurem roll vanemate registreeritud elukohal.

Harku valla seitsmes munitsipaallasteaias ja -hoius käib selle aasta novembri seisuga kokku rohkem kui 850 last, neile lisanduvad 140 lastehoiulast, kelle peresid plaanitav muudatus mõjutab.

Vanema elukoht saab otsustavaks

Lasteaia kohatasu vanema poolt kaetava osa suurus on seotud riikliku alampalgaga, moodustades sellest 15%. Senise korra asemel seatakse aga vanema osaluse määr sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast. Vanemate kaetava osa määraks plaanitakse 10% neile peredele, kus lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on registreeritud Harku valla elanikena, seda vanema osa määra maksmise kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta ehk praegusel juhul selle aasta 31. detsembri seisuga. Et 2018. aasta alampalgamääraks on kokku lepitud 500 eurot, kujuneb uuest aastast plaanitava lasteaia kohatasu hinnaks vallaelanikest lapsevanematele 50 eurot. Selleks et ka erahoiulaste vanemad oleksid õiglaselt koheldud, kavatsetakse eelnõuga suurendada ka eralapsehoiu toetuse määra. Toetust suurendatakse eeldusel, et selle võrra vähendab eralapsehoid ka vanemalt küsitavat kohatasu.

Lasterikkad pered kohatasust priiks

Uuest aastast plaanib vald täielikult vabastada lasteaia kohatasust aga lasterikkad pered; need on pered, kus on kasvamas kolm või enam kuni 17-aastast (k.a) last. Seegi soodustus kehtib juhul, kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel 31. detsembri seisuga Harku vald. Kui lasterikka pere ühe vanema elukoht on registreeritud mujal kui Harku vallas, saab vallavalitsuse sotsiaal- ja tervisehoiuosakonna otsusel alandada nende kohatasu määra 10%.

Oluline tärmin – 31. detsember

Lasteaia kohatasu maksmisega seotud muudatuste näol on praegu tegemist eelnõu projektiga, mis vajab enne selle rakendumist Harku vallavolikogu heakskiitu. Samuti on veel väljatöötamisel kord, kuidas näiteks kohatasust vabastamist taotleda. Täpsema info selle kohta avaldame Harku valla kodulehel www.harku.ee üldiste uudiste ning haridusvaldkonna uudiste all www.harku.ee/valdkonna-uudised. Soodsama või lasterikaste perede puhul tasuta lasteaiakoha saamiseks on aga oluline enne aasta lõppu üle vaadata, kus on vanemate registreeritud elukoht.