Uudised ja teated

« Tagasi

Sigade Aafrika katk jõudis Harku valda

Sigade Aafrika katku (SAK) viirus on jõudnud ka Harku valda.

Veterinaar- ja toiduameti loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakonna juhataja Harles Kaup kinnitas, et 7. jaanuaril Vääna jahipiirkonnas kütitud seitsmest seast osutus üks sigade Aafrika katku viiruse kandjaks.

Inimestele SAK ohtu ei kujuta, küll aga on viirus väga nakkav mets-  ja kodusigadele, sh lemmikloomana peetavatele minisigadele, mistõttu tuleks neid hoida kodus ja välja mitte lasta. Teised loomaliigid ja inimesed seakatku ei haigestu, kuid nad võivad olla haiguse edasi kandjaks, puutudes kokku haigestunud looma või selle korjuse ja eritistega. Nakkusohtlikuks loetakse nii surnult leitud sigu, nende sisikonda, nahka kui ka nende eritistega kokku puutunud materjali. Vähimagi kokkupuutekahtluse korral nakatunud sea korjuse või väljaheidetega tuleb oma riided pesta ja puhastada. Vähemalt järgneva 48 tunni jooksul tuleb seakasvatustest eemale hoida.

Farmides võivad loomad taudi nakatuda otsesel kokkupuutel haige (mets)seaga või inimesega, kes nakkust kannab. Kõige suuremaks ohuks ongi saastunud riided või jalanõud, millega võib nakkus sattuda farmi. Taudi leviku vältimiseks peavad seakasvatuste töötajad täitma sealseid bioohutusmeetmeid – pesema end saunas ja duši all ning vahetama riideid.

Haigus võib farmi sattuda ka transpordivahendite, loomade sööda ja allapanuga. Seetõttu tuleb samamoodi desinfitseerida seakasvatuses liikuv transport ja jälgida, mida kasutatakse loomade söödaks ning allapanuks. Farmid peavad olema tarastatud, väravad-hooned suletud, et oleks välistatud kodu- ja metsloomade ning võõraste inimeste juurdepääs farmi territooriumile.

Tähelepanelikud peaksid olema kõik, kes metsas käivad, teiste seas maa- ja metsaomanikud ning nii riigi- kui ka erametsades töötavad metsatöölised. Surnud metsseale sattudes tuleb meeles pidada, et korjust ei tohi puutuda ja surnud metsseast tuleb teatada Harjumaa Veterinaarkeskusesse, telefonil 1313 või Harku vallas Hillar Kukele Vääna jahiseltsist telefonil 506 5671.

Surnud metssea asukoht tuleks proovida võimalikult täpselt ära fikseerida (GPS koordinaadid, Google maps vm), et jahmehed saaksid korjuse operatiivselt loodusest eemaldada vastavasse konteinerisse.

Surnud metsseaga kokkupuutumisel tuleb end desinfitseerida ning pesta riided ja jalanõud. Hillar Kuke sõnul sobib riiete puhul viiruse eemaldamiseks pesemine pesumasinas või nende hoidmine saunalaval 100-kraadises kuumuses.

Veel soovitab Hillar Kukk lõastamata koeri metsas jooksutamas või treenimas käies teha seda ühes piirkonnas. Käies tihti metsas ja plaanides külastada kedagi, kes peab sigu, tuleb end kindlasti desinfitseerida või riideid vahetada.

Rohkem infot sigade Aafrika katku kohta leiate siit:

https://www.agri.ee/et/uudised-pressiinfo/seakatk/korduma-kippuvad-kusimused