Uudised ja teated

« Tagasi

Alanud on lasteaiataotluste esitamine 2018/19 õppeaastaks

1. veebruarist saab esitada veebikeskkonnas HALDO https://www.haldo.ee/ lasteaia kohataotlusi 2018/19 õppeaastaks Harku valla lasteaedade 3-aastaste rühmadesse. 

Harku Vallavalitsus võtab 1.-28. veebruarini HALDOS vastu lasteaiakoha taotlusi 2018/19 õppeaastaks vanematelt, kelle laps on sündinud ajavahemikul 01.10.2014-30.09.2015. Taotluse peavad HALDOs esitama lasteaiakoha saamiseks nii need vanemad, kes ei ole siiani oma lapse andmeid HALDOsse sisestanud ega taotlust esitanud, kui ka need vanemad, kes on oma lapse juba varasemalt HALDOsse kandnud ja kohataotluse käesolevaks õppeaastaks esitanud – varasemad taotlused ei kandu automaatselt uude õppeaastasse üle.

Lapsevanemate esitatud  taotluste alusel selgub märtsis järgmise õppeaasta 3-aastaste lasteaiakohtade vajadus. Sellest lähtudes otsustatakse rühmade avamine valla lasteaedades ja saadetakse kohapakkumised.  Kui 3-aastaste laste rühmad lasteaedades on komplekteeritud, siis saame otsustada, millistes lasteaedades ja kui palju on võimalik luua kohti järgmiseks õppeaastaks noorematele lastele (2-aastased) ja vanematele lastele (4-6-aastased). Nooremate ja vanemate laste taotluste vooru avamisest järgmiseks õppeaastaks HALDOs teavitame Harku valla kodulehel.

Kohapakkumisel on kõige tähtsam lapsevanema soov. Kui aga kohti on vähem kui lastevanemate soove, siis toimub jagamine prioriteetide alusel: kaugus lasteaiast (eelis lähemal elaval lapsel), lapse vanus (eelis vanuserühmas vanemal lapsel), õe ja venna käimine ühes lasteaias (eelistatud laps, kelle samas lasteaias käiv õde-vend on noorem).

NB! Lapsevanematel, kes esitavad taotluse lapsele, kelle õde-vend juba käib Harku valla lasteaias, tuleb taotluses õe-venna käimine samas lasteasutuses uuesti märkida, sest selline info isikukoodi põhjal  vallavalitsusel puudub.

Kohataotluste esitamine käesolevaks õppeaastaks (2017/18) on HALDOS  on avatud kuni 31. augustini 2018. 

Lisainfo: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aivar Soe: aivar.soe@harku.ee; tel 606 3800.