Uudised ja teated

« Tagasi

Endine Muraste piirivalvekolledž saab jaanipäevaks vallale?

Vald loodab endise Muraste piirivalvekolledži õppekompleksi ametlikult enda käsutusse saada hiljemalt jaanipäevaks, sõlmimisel on leping selle ajutiseks haldamiseks.

Märtsi vallavolikogu istungil otsustas volikogu Merikülas asuva endise piirivalvekolledži kinnistu jagamise järel teha riigile ettepanek võõrandada õppekompleksi ja selle taguse tee ala tasuta vallale. 10. aprillil plaanib vallavalitsus vaadata õppekompleks veel kord üle ning seejärel on kavas kohtumine Riigi Kinnisvara AS-iga, et kuni Vabariigi Valitsuse otsuseni kokku leppida õppekompleksi ajutise kasutamise võimalustes ja tingimustes, võimaldamaks kompleksi kiiret kasutuselevõtmist sellest huvitatud osapooltele. Valitsuse otsust loodetakse mai lõpuks, ent hiliseim lubatud tärmin on 30. juuni 2018.

 

Kompleks vajab sisustust

Harku vallavanem Erik Sandla rääkis, et vallavalitsuse tellitud õppekompleksi kasutamise kontseptsioonis on põhjalikult lahti kirjutatud kompleksi praegune olukord ja selle taaskäivitamiseks vajalikud tegevused, samuti on kaardistatud olulisemad huvilised, mis võimaldab prognoosida ka hoone majandamisvõimalusi. „Kui kõik huvilised tulevad ka reaalselt lepingusse ning hakkavad kompleksi kasutama, katab see kompleksi majandamiskulud ära," avaldas Sandla. Kompleksi potentsiaalsete peamiste kasutajatena lisaks vallale ja Kaitseliidule nähakse veel Revali Merekooli, Taktikalise Laskmise Keskust, Riigikaitse Rügement MTÜ-d ja Tilgu Merepääste Seltsi, samuti Tabasalu Jalgpalliklubi. Poolteist aastat tühjana seisnud piirivalvekolledži õppekompleks on Sandla sõnul jätkuvalt heas seisus ega vaja suurt remonti, küll aga tuleb see uuesti sisustada mööbli ja tehnikaga, mis ongi suurim takistus hoone koheseks kasutuselevõtmiseks. „Oleme juba rääkinud läbi erinevate institutsioonidega, kes oma tööde ümberkorralduse käigus enam inventari ei vaja. Näiteks hankisime kasutatud köögitehnikat TTÜ-st ning riiuleid Siseministeeriumist, appi on lubanud tulla ka Kaitsevägi, kellel jääb kolimise ajal mööblit üle," rääkis vallavanem. Toolide ja laudadega on tänaseks täidetud üks klassiruum ning peagi on lootust saada osadesse majutusruumidesse ka askeetlikud voodid.

 

Ligipääs keeruline

Suurimaks kitsaskohaks looduskaunis kohas asuva õppekompleksi puhul on aga juurdepääs sellele – sinna viib suhteliselt kitsas, osaliselt aeglaselt variseval klindiserval paiknev 4,5 km pikkune juurdepääsutee. Suurema liikluskoormuse ja rasketehnika jaoks on õppekompleksile vaja lisajuurdepääsuteed, mille ehitamise muudab aga keeruliseks ja seeläbi ka kulukaks kompleksi paiknemine riikliku tähtsusega Muraste Looduskaitseala sihtkaitsevööndi keskel, mis seab olulised piirangud territooriumile läbipääsutee rajamiseks. „Detailplaneering ligipääsutee rajamiseks läbi vana paekarjääri Rannamõisa teelt Tilgu sadamani on menetluses, kuid keskkonnanõudeid järgides nõuab uue tee rajamine hinnanguliselt 3 miljoni euro suurust investeeringut," märkis Sandla, et selliseid vahendeid on järgmiste aastate teisi investeeringuid silmas pidades keeruline leida. Jalgsi ligipääsu rajamiseks võib muuhulgas kaaluda ka uue trepi ehitamist klindiservalt alla.

 

Kaitseliit on ühiselt Harku vallaga nõustunud katma kompleksi planeeritavate tegevuste kuludest kuni 20%, Harku vald 80% kogu kompleksi investeerimise ja ülalpidamiskuludest, mida plaanitakse katta ürituste korraldamise ja ruumide rentimisest laekuvatest tuludest. Sisekaitseakadeemia halduskulud viimasel täisaastal (2015) olid 335 841 eurot (koos käibemaksuga).