Uudised ja teated

« Tagasi

Loodusesse, motokrossi, arvutiteadusesse – põnevad lisavõimalused noortele

           

Motokrossitrenni oodatakse nii poisse kui ka tüdrukuid vanuses 4-19 eluaastat. / Foto: Hannes Prikk  Martin Suuroja juhendatavas looduse- ja matkaringis õpitakse loodust tundma ning käiakse avastamas Eesti kauneid paiku. / Foto: Martin Suuroja

 

Looduse, teaduse ja tehnika huviringide korraldamiseks toimunud taotlusvoorust said hoogu mitmed loodus- ja tehnikaringid.

Harku Vallavalitsuse taotlusvooru looduse, teaduse ja tehnika huviringide loomiseks ja läbiviimiseks 2018. aastal esitati 10 projekti, nendest rahuldati nelja taotleja kaheksa projekti taotlused; kaks projekti ei vastanud taotlusvooru eesmärkidele ning nõuetele.

15 000 € suuruse eelarvega taotlusvoorust said rahastuse loodus- ja matkaringid Muraste Koolis ning Tabasalu Ühisgümnaasiumis, valla kõigis koolides toimuv loengusari „100 Eesti loodusimet", arvutiteaduse huviring Harku raamatukogus, Harkujärve Põhikoolis ja Muraste Koolis, Vääna-Jõesuu Kooli robootikaring, kus valmistatakse õpilasi ette just robootikavõistlustel osalemiseks, ja motokrossitreeningud Tabasalus Ranna Speedwayl.

 

Mootorrattaga rajal iga ilmaga

Toetuse saanud MTÜ Motokrossipisik treeningutel Ranna Speedwayl osaleb praegu 22 noort, kellest ligi pooled on pärit Harku vallast. „Suurem liitumine on veel ees – senise kogemuse põhjal tõuseb kevadeti, kui päike on lume ära sulatanud, sõitjate arv 40–50 huviliseni," rääkis treener ja MTÜ Motokrossipisik juht Hannes Prikk. Motokrossitrennid on mõeldud eelkõige noortele vanuses 4–19 eluaastat ja liituda võib treeningutega igal ajal. Motoparki kuulub seitse harrastajatele mõeldud mootorratast, mille võimsus on võistlusratastega võrreldes väiksem ja algajatele seega ohutum. Ka muu treeningvarustus – vajalikud kaitsevahendid – on trennis kohapeal olemas.

Esimestel trennitundidel tehakse selgeks esmased juhtimisvõtted, alles seejärel suundutakse rajaga tutvuma. „Olgugi et trennis on korraga kuni kuus motokrossihuvilist, on trennid ikkagi individuaalsed ja igal sõitjal on vastavalt tema tasemele oma ülesanne," tutvustas treeningute kulgu Prikk, kes on ise 4. kategooria motosporditreener. Näiteks proovivad algajad alustuseks läbida rada mootorrattal püsti seistes, edasijõudnud tegelevad aga õige sõidutehnika omandamisega, mis võimaldab hiljem kiirusi tõsta ja mootorratast kontrollida. Juurde tehakse ka üldist kehalist treeningut ning õpitakse tundma mootori töö põhimõtet. Lisaks valmistab alaga tegelemine lapsi ette liikluses osalemiseks ja annab neile ohutunnetuse, sest rajal mitmekesi koos sõites tekib ikka ohuolukordi, mille noored peavad lahendama; kogemuste kasvades oskavad nad neid juba ette näha. „Motokross ei koosne ainult tsiklisõidust. Et seda hästi teha, on vaja tervet ja tugevat keha ning tasakaalukat vaimu," märkis Prikk.

 

Eesti loodusimesid avastama

Samuti toetuse saanud loengusarja „100 Eesti loodusimet" viib läbi OÜ GeoTrail KS ja see on saanud juba esimese loenguga Harkujärve koolis alguse. Igas valla koolis ühe korra toimuval loengul tutvustavad raamatu „Eesti 100. Loodusimed" autorid Kalle-Mart ja Martin Suuroja õpilastele raamatu põhjal 100 Eesti kõige looduskaunimat kohta, mida võib nimetada ka loodusimedeks.

Lisaks Murastes juba toimivale loodus- ja matkaringile hakkab matkajuht Martin Suuroja korraldama seda ka Tabasalu Ühisgümnaasiumis. „Üks kord kuus on meil loodusteemalised tunnid ja üks kord kuus ka pikk matkapäev – seni oleme käinud Lääne-Harju jugadel ja rabamatkal Järvi-Suursoos," tutvustas Suuroja loodus- ja matkaringi tegemisi. Populaarsed on tema kogemuste põhjal ka matkad Eesti väikesaartele – Pedassaarele, Koipsile, Aegnale, Naissaarele, Pranglile ja mujalegi. „Loodusring annabki erilise võimaluse matkata Eestimaa igas nurgas ning külastada ka vähetuntud, ent väga ilusaid looduskauneid paiku," märkis suurte kogemustega matkajuht, kes on Harjumaa ja Tallinna koolides 18 aastat õuesõppepäevi ja matkasid juhendanud. Tema sõnul sobib loodusring eeskätt 1.–6. klassi õpilastele. Muraste loodusringis on praegu osalejaid 12, ent ruumi on veel 7–8 lapsele. Lähiajal on plaanis ka Tabasalu loodusringi esimene tutvustav tund ning see ilmub Huvitegevuse ja Noorsootöö SA valikusse.

 

Lisavahendid tulid riigilt

Uute huviringide käivitamiseks ja läbiviimiseks, aga ka noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamiseks sai Harku Vallavalitsus lisavahendeid riigieelarvest. Nimelt suunati noorsootöö seaduse muutmise järel omavalitsustele riigieelarvest täiendav toetus, et suurendataks noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal. Toetuse saamiseks koostas vallavalitsus noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava, milles lähtuti 2017. aasta Harku valla noorsootöö kvaliteedi hindamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Nendeks olid näiteks piiratud huvitegevused 13+ vanusegrupile ja haridusliku erivajadusega, aga ka hajaasustuspiirkondade noortele, viimaste puhul ka oht jääda huviharidusest ja -tegevusest kõrvale transpordi puudumise tõttu; samuti oli välja toodud looduse, teaduse ja tehnika huviringide vähesus.

Riigieelarvest saadud ligi 139 000eurose lisarahastuse toel on vallavalitsus koos Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse, kogukonnakeskuste, huviringide ning koolidega asunud leidma lahendusi nii mõnelegi eeltoodud kitsaskohale. Üks nendest ongi looduse, teaduse ja tehnika huviringide loomise ja läbiviimise toetamine (11% kogu toetusest). „Mul on hea meel, et õnnestus luua uusi võimalusi noortele nii loodusehariduse kui ka tehnikaga tegelemiseks. Väga positiivne on seegi, et mitmed nendest võimalustest on viidud ka keskusest – Tabasalust – eemale, hajaasustuspiirkondadesse," märkis Harku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist Krista Dreger. Lisaraha toel on mitmekesistanud huviringide võimalusi Huvitegevuse ja Noorsootöö SA, käivitades näiteks noorte kokakooli, DJ-klubi või ka keraamikaringi HEV noortele. 12% toetusest ongi suunatud Huvitegevuse ja Noorsootöö SA tegevuste tarvis 2018. aastal. Lisaks on pilootprojektina pandud sõitma huviringibuss, mis pakub kaugemate piirkondade noortele võimaluse tulla tasuta bussiga Tabasallu huviringi, trenni või muusikakooli. 16% toetuste võimalustest suunati kogukonnakeskustele, et need pakuksid noortele peale kooliaega põnevaid uusi tegevusi, eelarve mahust 17% suunati ühe lisakuu tegevustoetusena spordi- ja huviharidust pakkuvatele organisatsioonidele noorte seas erinevate võimaluste, sh liikumisharrastuste mitmekesistamiseks ja populariseerimiseks. Tänu lisarahale on ka Tabasalu Muusikakool saanud soetada kolm fagotti ning äsja valminud klavessiini, mille maksumusest suurem osa sai samuti just nendest vahenditest kaetud.

„Kui praegune suund riigis jätkub, saame täiendavaid võimalusi oma noorsootöö parandamiseks ka järgmistel aastatel," sõnas Dreger optimistlikult.