Uudised ja teated

« Tagasi

Laabi külas Õispuu tee 1 ja Õispuu tee 3 maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine

Harku Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 37 algatati detailplaneeringu koostamine Laabi külas Õispuu tee 1 (katastritunnus 19801:001:2487) ja Õispuu tee 3 (katastritunnus 19801:001:2489) maaüksustel.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Laabi külas Juhani 5 ja Õispuu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ümberplaneerimine sooviga liita äri- tootmismaa segasihtotstarbega Õispuu tee 1 ja Õispuu tee 3 maaüksused ning täpsustada ehitusõigust.

Planeeritav ala, suurusega u 3,7 ha, paikneb Laabi külas Harku tee (lähiaadress 11191 Harku-Rannamõisa tee) ja Sütemetsa tee vahelisel alal, umbes 320 m kaugusel Harku tee ja Sütemetsa tee ristmikust kagus. Planeeritav ala piirneb põhjast Õispuu (katastritunnus 19801:002:0391) tootmismaaga, Õispuu tee 4 (katastritunnus 19801:001:2491) tootmismaa ja ärimaaga, Õispuu tee (katastritunnus 19801:001:2492) transpordimaaga, idast Sütemetsa tee (katastritunnus 19801:002:1114) transpordimaaga, lõunast Pihlaka (katastritunnus 19801:002:1256) sotsiaalmaaga, Kardirada (katastritunnus 19801:002:1675) sotsiaalmaa ja ärimaaga ning läänest 11191 Harku-Rannamõisa tee (katastritunnus 19801:002:0299) transpordimaaga.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses otselingil http://kaart.harku.ee/DP/180205_230/avalik/.