Uudised ja teated

« Tagasi

Toetus mikroettevõtjatele ja turismiarendajatele

MTÜ Nelja Valla Kogu (NVK) kuulutab välja mikroettevõtjate ja turismiarendajate tegevustoetuse 2018. aasta II taotlusvooru.

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on NVK tegevuspiirkonnas jõudsalt suurenenud - 1000 elaniku kohta on ettevõtteid samal tasemel maakonna keskmisega, ületades Eesti keskmist. Kui suuremad ettevõtted tulevad reeglina ise toime, siis väiksematel puudub tihtilugu millegi uuega alustamiseks vajalik kapital.

Meie tegevuspiirkonnas tegutsevatel organisatsioonidel on võimalus taotleda LEADER programmist toetust nii mikroettevõtluse kui ka turismiteenuste arendamiseks.

Mikroettevõtluse arendamiseks mõeldud meede on uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamiseks ning mikrotootmise arendamiseks. Meetmest toetatakse põhivara soetamist, turundustegevusi, investeeringud hoonetesse ja taristusse. Toetuse maksimaalne summa 40 000, omafinantseering 40% projekti abikõlbulikust maksumusest.

Turismiteenuste arendamiseks mõeldud meede on eelkõige turismiobjektide korrastamiseks ja rajamiseks ning turundustegevuseks. Toetuse maksimaalnse summa 100 000 eurot, omafinantseering 40%, mittetulundusühingutel 90% projekti abikõlbulikust maksumusest.

Lisainfo

Infopäev koos äriplaani koostamise koolitusega toimub 2. augustil, algusega kell 14 Küla Villas (Kajamaa küla, Saku vald). Projektitaotlusi saab esitada 27.08-02.09.2018 läbi pria.ee/epria keskkonna. Lisainfo ja registreerimine on leitav SIIT!

Nõustamisega tegelevad NVK tegevjuht Annika Jõks (tel 518 7480, e-posti aadressil info@4kogu.ee) ja NVK koordinaator Jako Jaago (tel 523 0969 ja 615 0369, e-posti aadressil jako@4kogu.ee).

Toetuse tingimuste kohta saab täpsemalt informatsiooni MTÜ Nelja Valla Kogu kodulehelt www.4kogu.ee.

Annika Jõks

MTÜ Nelja Valla Kogu tegevjuht