Uudised ja teated

« Tagasi

Enampakkumine: Kumna külas asuva Pärnaõue tee 2 kinnisasi

Harku Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Kumna külas asuva Pärnaõue tee 2 kinnisasja võõrandamiseks tähtajaga 9. juuli 2018 kell 11.00.

Harku valla omandisse on tasuta üle tulnud hoonestatud kinnisasi asukohaga Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Pärnaõue tee 2, katastritunnuse 19801:001:2699 ning pindalaga 1605 m2. Tegemist on elamumaa sihtotstarbega kinnistuga, millele on rajatud kolm ehitist: üksikelamu ning kaks abihoonet. Üksikelamu ei sobi alaliseks elamiseks, sest puuduvad ühendatud tehnovõrgud ja kinnisasjal asuvate hoonete seisukord on kehv. 2018. a mais on kinnistu piirile rajatud ühisveevärgi liitumispunkt.

Harku vallal ei ole otstarbekas omada elamumaad, millel asuvates ehitistes ei ole täiendavate ulatuslike investeeringuteta võimalik elada. Seetõttu korraldab vallavalitsus kinnisasja võõrandamiseks enampakkumise. Kinnisasja alghind on 25 000 eurot. Kinnisasjaga saab tutvuda kohapeal 4. juulil 2018 kell 11.00.

Enne enampakkumise toimumist tuleb kanda vallavalitsuse arvelduskontole tagatisraha, mis on 2500 eurot. Osavõtutasu ei ole. Pakkuja esitab maksekorralduse pakkumusega seotud dokumentide juurde. Tagatisraha tasutakse Harku Vallavalitsuse arvelduskontole (Swedbank konto EE622200001120159636, SEB konto EE601010002018894005, Danske Bank A/S Eesti filiaal konto EE143300333516970003, Nordea Pank Eesti konto EE611700017002186326) või sularahas enne enampakkumise toimumist vallamajas. Tagatisraha arvelt loetakse osaliselt kaetuks enampakkumise võitnud isiku pakutud võõrandamishind. Ostuhind tasutakse 10 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses.

Enampakkumise tingimused ja kord on sätestatud Harku Vallavalitsuse 29. mai 2018 korraldusega nr 245 „Pärnaõue tee 2 kinnisasja võõrandamine enampakkumise korras".

Täpsem info Harku Vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa e-posti aadressil Ergo.Eesmaa@harku.ee või telefonil 600 3851.