Uudised ja teated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks:

  • Tiskre külas Möldre tee 5, Möldre tee 7, Möldre tee 10, Välja tee 21, Välja tee 23 ja Välja tee 24 korterelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoone katusekalde muutmiseks. 
  • Tabasalu alevikus Teenuste tn 2 ehitise püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoonestusala muutmiseks;
  • Ilmandu külas Runtsi tee 2 puurkaevu rajamiseks;
  • Rannamõisa külas, Sõrve külas ja Ilmandu külas valguskaabli projekteerimiseks.

Harku Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmised ilma avalikku istungit läbiviimata. Ettepanekuid ja vastuväiteid selle kohta ootame 20.06.2018 kuni 06.07.2018.

Projekteerimistingimuste eelnõudega saab tutvuda 20.06.2018 kuni 06.07.2018 aadressil: http://kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/.

Alal kehtivate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku Vallavalitsuses ja veebilehel http://kaart.harku.ee.

www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusetega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 20.06.2018 kuni 06.07.2018.