Harku valla laululaps 2017 konkursile saab registreerida kuni 13. märtsini

Tänavune Harku valla laululapse konkurss toimub 9. aprillil Tabasalu Ühisgümnaasiumis. Kontserdipäeval teatatakse iga vanuserühma kolm paremat lauljat (poisse ja tüdrukuid hinnatakse eraldi), kes esindavad Harku valda „Harjumaa Laululaps 2017" lauluvõistlusel. Lisaks nimetab žürii eraldi lauljad, kes saavad võimaluse esineda suurel vabaõhulaval Tabasalu Päeval.

Osalema pääsevad lapsed, kes on soovitavalt läbinud oma kooli või lasteaia lauluvõistluse ja osutunud väljavalituks.

Väljaspool valla lasteasutusi laulmisega tegelevad ja osaleda soovivad lapsed saab registreerida nende juhendaja kokkuleppel korraldajaga. (Lapse elukoht peab olema rahvastikuregistri alusel Harku vald).

 

VANUSERÜHMAD 

·         3-4 aastased

·         5-6 aastased

·         7- 9 aastased

·         10-12 aastased

·         13-15 aastased

·         16-18 aastased (19, kui õpib veel koolis)

Laulja vanust arvutatakse seisuga 21.04.2017. a.

 

REGISTREERIMINE

REGISTREERIMINE TOIMUB KUNI 13. MÄRTSINI 2017

Osavõtjad tuleb registreerida E-POSTI teel (täita juuresolev ANKEET)

Registreerimine: Krista Dreger e-post: krista.dreger@harku.ee;  tel 606 3838

Registreerunutele teatatakse ajakava 21. märts 2017.

 

REPERTUAAR

Ette peab valmistama ühe laulu, mis on lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid.

NB! Palun märkida täpne laulu pikkus minutites registreerimisankeeti!

 

SAADE

Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante: fonogramm, klaveri- või mõne muu instrumendi saade. Lubatud on ka taustalauljad. Kõik eritingimused tuleb kindlasti teatada korraldajatele aegsasti ette ja nende täitmisel tuleb arvestada kohapealsete võimalustega. Alates 10. aastastest lastest on võimalus esineda koos professionaalse saateansambliga.

Koos ansambliga esitamisele tulevate laulude noodid palume vormistada korrektselt ja toimetada kolmes eksemplaris hiljemalt 20. märtsiks 2017 Mai Ainsalu kätte, kelle kontaktideks on ainsalu@gmail.com, tel 5635 7899.

 

PROOVID

Proovide ajakava ilmub koos täpse kontserdi ajakavaga 21. märtsil 2017.

Proovid saateansambliga toimuvad korraldaja poolsel kokkuleppel pärast registreerimise aja lõppu (Mai Ainsalu: ainsalu@gmail.com või tel 56357899).

 

HINDAMINE

Lauljaid hindab 3-liikmeline professionaalne žürii.

Hindamisele lähevad:

·         musikaalsus;

·         selge diktsioon;

·         elementaarne laulutehnika;

·         individuaalsed hääle omadused:

·         terviklik interpretatsioon.

 

Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi. Hindamine toimub 10-palli süsteemis (kui žürii ei otsusta teisiti). Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

 

Lisainfo:

Harku Vallavalitsuse kultuuri- ja spordispetsialist Krista Dregerilt e-posti aadressil krista.dreger@harku.ee või telefonil 606 3838.

 

LAULMISENI!