Vallaleht ilmub 2 korda kuus, iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval.

Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks e-posti aadressile vallaleht@harku.ee.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Juulikuus ilmub Harku Valla Teataja vaid ühel korral – 12. juulil. Seega juulikuu neljandal kolmapäeval Harku Valla Teatajat ei ilmu ning järgmine number ilmub alles 16. augustil.
Harku Valla Teataja toimetus viibib juuli keskpaigast kuni augusti alguseni suvepuhkusel. Kaastööde ettepanekud ning reklaami avaldamise soovid palume saata endiselt aadressile
vallaleht@harku.ee, ent vastame teie kirjadele alates 7. augustist.
 

.

Harku Valla Teataja toimetus

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Kady-Ann Sutt Kommunikatsioonijuht 606 3830 Kady-Ann.Sutt@harku.ee
Aule Sagen Toimetaja 5556 5434 Aule.Sagen@harku.ee
Liisi Elken Kujundaja   Liisi.Elken@harku.ee

 

 

Harku Valla Teataja reklaami moodulid ja hinnakiri

 

Reklaami ja kuulutuste tellimine: vallaleht@harku.ee; tel 5556 5434

 

 

Harku Valla Teataja ilmub 2017. aastal järgmiselt
(tavapäraselt on ilmumispäev 2. ja 4. kolmapäev):

 

JAANUAR:

11.01

25.01

VEEBRUAR:

8.02

22.02

MÄRTS:

8.03

22.03

APRILL:

12.04

26.04

MAI:

10.05

24.05

JUUNI:

14.06

28.06

JUULI:

12.07 (ILMUB VAID KUU ESIMENE VALLALEHT)

AUGUST:

16.08

30.08

SEPTEMBER:

13.09

27.09

OKTOOBER:

11.10

25.10

NOVEMBER:

15.11

29.11

DETSEMBER:

6.12 (KUU ESIMENE KOLMAPÄEV)

20.12 (KUU KOLMAS KOLMAPÄEV)