HARKU VALLA ISETEENINDUS

Oled sisenenud Harku valla iseteeninduskeskkonda.

Teenused ja toimingud on jaotatud viite valdkonda: üldine, haridus ja kultuur, sotsiaal ja tervishoid, ehitus ja planeerimine ning keskkond.

Menüü Minu esitatud taotlused alt leiad enda eelnevalt esitatud taotlused.

Kui oled vajaliku taotluse või avalduse leidnud, siis kuvatakse teenuse kirjeldus, kus on kirjeldatud taotlemisega seotud asjaolud (kuidas taotleda, millised on vajalikud dokumendid, vastutava ametniku kontaktid, viited seaduseaktidele jne).

 

Mitmed e-vormid on eeltäidetud riiklike registrite andmetega, mis teeb taotlemise veel mugavamaks. Selleks, et taotlust või avaldust esitada e-vormi kaudu on vajalik kehtiv ID kaart ja PIN1, PIN2 olemasolu ning arvutisse peab olema installeeritud ID kaardi tarkvara https://installer.id.ee/.
Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud.