Jäätmejaam

Jäätmejaam asub Tabasalus Kooli tn 5a.

AVATUD

E 9-15

N, R 14-20

L, P 9-15

 

2018. a on jäätmejaam suletud: 01.01, 24.02, 23.-24.06, 24.-26.12 ja 31.12

 

Telefon: 5303 6779, e-post: harkujj@keskkonnateenused.ee

Jäätmejaama haldab Harku Vallavalitsuse tellimusel AS Eesti Keskkonnateenused.

 

 

Harku valla elanikelt ja korraldatud jäätmeveoga liitunud kinnistute omanikelt võetakse tasuta vastu:

biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (tasuta kuni 0,4 m3);

elektri- ja elektroonikaseadmed (külmkapid, pesumasinad, elektripliidid, televiisorid, raadiod jms)

sõiduauto vanarehvid;

pakendijäätmed (klaas, metall, plast, paber jm pakend);

plastijäätmed ja vahtplast;

lehtklaas (tasuta kuni 0,1 m3);

päevavalguslambid jms;

kasutatud akud ja patareid;

kasutuskõlblik mööbel;

rõivad ja jalatsid (tasuta kuni 0,1 m3);

vanapaber ja papp;

vanametall;

töötlemata puit (naturaalne ja ei ole töödeldud värvidega, õlidega, lakkidega);

betoon, tellised, kivid jms (tasuta kuni 1 m3);

elavhõbekraadiklaasid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kuni 2 kg);

kemikaalid ja pestitsiidide jäätmed (kuni 10 L);

aegunud ja kasutuskõlbmatud ravimid (kuni 2 kg);

värvi-, liimi-, laki- ja lahustijäätmed jaepakendis (kuni 10 L);

jääkõlid ja õlifiltrid, õlised pühkmematerjalid (kuni 20 L).

 

Tasu eest võetakse vastu:

biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed –10 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 0,4 m3;

bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kivid, muld) -  25 eurot/m3;

eterniit – 50 eurot/m3;

lehtklaas – 25 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 0,1 m3;

rõivad ja jalatsid – 25 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 0,1 m3;

ehitus- ja lammutusjäätmed – 25 eurot/m3;

betoon, tellised, kivid jms – 10 eurot/m3 koguse eest, mis ületab 1 m3;

suurjäätmed, sh kasutuskõlbmatu vanamööbel – 10 eurot/m3.

 

Jäätmete üleandmiseks tuleb pöörduda jäätmejaama töötaja poole. Vastu võetakse ainult nimetatud jäätmeid ja ainult jäätmejaama lahtioleku aegadel. Jäätmejaama värava taha jäätmeid jätta ei tohi!