Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise avaldus

TEENUSE KIRJELDUS

Kui era-, munitsipaal- või riigi omandis oleva kinnisasjaga piirneval maal ei ole võimalik moodustada iseseisvalt kasutatavat kinnisasja (edaspidi kinnisasjaga liitmiseks sobiv maa) ning planeeringu ja maakorralduse nõuetest tulenevalt on otstarbekas see maa liita piirneva kinnisasjaga, on piirneva kinnisasja omanikul õigus taotleda selle maa omandamist liitmiseks oma kinnisasjaga. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maana käsitatakse riba-, siilu- või kiilukujulist või muu kujuga iseseisva kasutusvõimaluseta maatükki, mis on looduses tekkinud maareformi läbiviimise käigus või järgselt seaduses märgitud põhjustel või asjaoludel.

 

TEENUSE TINGIMUSED

Kinnisasjaga liitmiseks sobiv maa taotlemiseks tuleb esitada avaldus.

 

ÕIGUSAKTID

Maareformi seadus

„Maareformi seaduse" § 22 lõikes 1² sätestatud maa erastamise kord

 

VASTUTAJA

Maakorraldaja Triin Lilienthal, tel. 600 3847, Triin.Lilienthal@harku.ee

 

TULEM

Menetluse lõppedes saab kinnisasja omanik piirneva maaüksuse erastada.

 

TEENUSE KASUTAMINE

Sisenege Harku valla iseteeninduskeskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisse logimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud.