Lasteasutuse koha taotlemine

Lasteaiakohtade taotlusi võetakse vastu alates 1. veebruarist. Esmakordselt toimub taotlemine selleks loodud uues e-keskkonnas HALDO.

 Harku valla lasteaeda saavad õppeaastaks 2017/18 oma lapsele kohta taotleda lapsevanemad alates 1. veebruarist kuni 1. märtsini e-keskkonnas HALDO veebiaadressil www.haldo.ee. Turvalisuse huvides on taotluste esitamine ja nende jälgimine HALDO e-keskkonnas ID-kaardi põhine. E-keskkonna kasutamiseks tuleb seal esmalt luua ID-kaardi alusel isiklik konto. Seejärel saab sisestada kasutaja ja lapse andmed ning märkida oma eelistused valla lasteasutuste osas. Hiljem on lapsevanematel võimalik HALDOs andmeid ning oma eelistusi lasteasutuste ja koolide osas muuta ja jälgida taotluste lahendamise kulgu. Harku valla kodulehel www.harku.ee/e-keskkond-haldo on ka HALDO e-keskkonnas taotluste esitamise videojuhendid.

Kohapakkumised kevadel

Kohapakkumised tehakse esimeses etapis neile lastele, kes on õppeaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Harku valla elanikud. Lisaks kontrollitakse lapse ja ühe vanema elukoha registreeritud aadressi enne rühmade lõplikku komplekteerimist.

Lasteaiakoha taotlusi, mis on laekunud 1. märtsiks, hakatakse menetlema esimeses voorus ning märtsis tehakse ka HALDO kaudu esimesed kohapakkumised. Esmalt, 1. märtsist kuni 15. aprillini, tehakse kohapakkumised kolmeaastastele lastele. 25. aprillist 15. maini saavad pakkumised vanemad ja nooremad kui kolmeaastased lapsed.

Abi ja lisainfo vallamajast

Kuna lasteaiakohtade jagamise protsess toimub nüüdsest e-keskkonnas HALDO, siis neil peredel, kel puudub kodune võimalus HALDOs töötamiseks, tuleb kohataotluse esitamiseks pöörduda Harku vallavalitsusse.

Taotluste esitamise ja kooli- ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla haridus- ja kultuuriosakonna juhatajalt Aivar Soelt e-posti aadressil aivar.soe@harku.ee või telefonil 606 3800 ning haridusspetsialistilt Kristel Marmorilt e-posti aadressil kristel.marmor@harku.ee või telefonil 606 3805.

Uueks õppeaastaks lasteasutuse kohta taotleval lapsevanemal palume taotlus täita hiljemalt 1. märtsiks k.a kella 15.00-ks.

15. aprilliks saadetakse sel aastal (seisuga 1.10.2017 ) kolmeaastaseks saavate ja kohta taotlenud lapsevanematele lasteasutuse koha pakkumine või teade põhjusest, miks seda teha pole võimalik.  

Hiljemalt 15. maiks tehakse ülejäänud (vanemad ja nooremad kui 3 aastased) laste vanematele lasteasutuse koha pakkumise/avalduse lasteasutusse vastuvõtmiseks või teavitatakse põhjusest, miks ei ole võimalik seda teha.