Volikogu komisjonid

15.03.18

Harku Vallavolikogu on moodustanud 5 alalist valdkondlikku töökomisjoni. Nendeks on:

 

Majanduskomisjon, mille tegevusvaldkond on majandus-, arengu- ja finantsalaste küsimuste lahendamine. Komisjoni esimees on Meelis Härms, aseesimees Erik Lepikson ja liikmed: Lembit Tampere, Veiko Toomlaid, Aadu Kana, Vello Viiburg, Vytautas Martinonis, Liisa Oviir, Dmitri Jegorov, Jaanus Härms ja Aule Kikas.

 

Planeerimis- ja keskkonnakomisjon, mille tegevusvaldkonnad on planeerimis- ja ehitusalaste küsimuste ning keskkonna-, looduskaitse-, avaliku ja heakorra küsimuste lahendamine.. Komisjoni esimees  on Kaido Kruusoja ja liikmed: Meelis Härms, Kaupo Rätsepp, Mark Uussaar, Erik Sandla, Meelis Münt, Margus Vetsa, Suzanne Kulbach, Riho Saksus ja Val Rajasaar.

 

Haridus- ja kultuurikomisjon, mille tegevusvaldkonnad on hariduse-, kultuuri-, noorsootöö-, huvitegevuse ning avalike kultuuri- ja vabaajaürituste küsimuste lahendamine. Komisjoni esimees on Ott Kasuri, aseesimees Kaupo Rätsepp ja liikmed: Ene Alttoa, Maris Viisileht, Kalle Palling, Kalev Konsa, Katrin Krause, Monika Ojala, Anne-Ly Gross- Mitt, Heli Bötker ja Silva Kiili.

 

Sotsiaalkaitse-, turvalisus - ja tervishoiukomisjon, mille tegevusvaldkonnad on sotsiaalhoolekanne, elanikkonna kaitse, tervishoid ja sport. Komisjoni esimees on Maris Viisileht, aseesimees Indrek Anepaio ja liikmed: Galina Kostõleva, Ott Kasuri,  Ene Alttoa,  Kristian Kalle, Tiit Meren, Andrus Jaamul, Angela Loot,  Anne-Ly Gross-Mitt ja  Riho Saksus.

 

Revisjonikomisjon, mille ülesanded on sätestatud sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõikes 3, § 48 lõikes 5 ja Harku valla põhimääruse §-s 29, §-s 44 ja § 441 lõikes 4. Töö peamiseks sisuks on vallavalitsuse, vallavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste ning kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse ning valla vara kasutamise sihipärasuse, aga ka vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine. Liikmed on Riho Saksus (esimees), Aule Kikas (aseesimees), Erik Lepikson ja Priit Kotkas.