Volikogu Komisjonid

8.08.17

Harku Vallavolikogu on moodustanud 5 alalist valdkondlikku töökomisjoni. Nendeks on:

 

Majanduskomisjon, mille tegevusvaldkond on majandus-, arengu- ja finantsalaste küsimuste lahendamine. Komisjoni esimees on Meelis Härms, aseesimees Anne-Ly Gross-Mitt ja liikmed: Kaido Kruusoja, Helikar Õepa, Jaanus Härms, Toivo Promm, Lembit Tampere, Vello Viiburg, Aule Kikas, Arvi Eidisk, Heli Bötker. 

 

Ehitus- ja planeerimiskomisjon, mille ülesandeks on planeerimis- ja ehitusalaste küsimuste lahendamine. Komisjoni esimees  on Aadu Kana, aseesimees Rainer Ottis ja liikmed: Ants Morel, Hannes Reinola, Kersti Männik, Veiko Toomlaid, Erik Sandla, Priit Kotkas, Toivo Promm, Meelis Härms, Jaanus Härms.

 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon, mille tegevusvaldkonnad on hariduse-, kultuuri-, noorsootöö-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste küsimuste lahendamine. Komisjoni esimees on Ott Kasuri, aseesimees Ene Alttoa ja liikmed: Galina Kostõleva, Kaupo Rätsepp, Meelis Härms, Katrin Krause, Martina Mamontov, Sigrid Nieländer, Maris Viisileht, Anne-Ly Gross-Mitt, Olav Aarna.

 

Maa-ja keskkonnakomisjon, mille tegevusvaldkonnad on keskkonna-, looduskaitse-, avaliku ja heakorra küsimuste lahendamine. Komisjoni esimees on  Maris Viisileht, aseesimees Kaido Kruusoja ja liikmed: Anne-Ly Gross-Mitt, Val Rajasaar, Juta Kase, Arne Kask, Helikar Õepa, Viigi Saksakulm, Evelin Tiirik, Lembit Vaab, Vello Lind.

 

Revisjonikomisjon, mille ülesanded on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõikes 3 ja Harku valla põhimääruse §-s 29. Töö peamiseks sisuks on vallavalitsuse, vallavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste ning kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse ning valla vara kasutamise sihipärasuse, aga ka vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine. Liikmed on Sulev Roos (esimees), Kaido Kruusoja (aseesimees) ja Aule Kikas. 

 

Harku Vallavolikogu on moodustanud 1 ajutise töökomisjoni. Selleks on:

 
Oxford Investments planeeringu ajutine komisjon, mille tegevusvaldkond on esimesel võimalusel koondada, töötada välja volikogu sisulised suunised Harku Vallavalitsusele Suurupi külas Nurmepõllu, Vana-Klooga mnt 39, Vana-Klooga mnt 43 ja Vana-Klooga mnt 33 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise menetluse jätkamiseks. Komisjoni esimees on Anne-Ly Gross-Mitt, liikmed: Helikar Õepa, Ott Kasuri, Meelis Härms, Kaido Kruusoja, Aule Kikas, Erik Sandla.