Lapsehoiuteenus

Allpool leiate nimekirja ettevõtetest, kellega Harku vallal on hetkel kehtiv leping lapsehoiuteenuse osutamise osas:
 
Lapsehoiuteenuse pakkujad, kus lapsevanema kohatasu on  vastavalt Harku Vallavolikogu määruse nr 13 "Eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamise kord Harku vallas" sätestatud määras
 

Alltendro OÜ

Animari OÜ

Edutaiment OÜ

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

FIE Riina Saat

HUMANITAARARENDUSE KESKUS PROSHA

Kohvipesa OÜ

Lastehoid Sipsikumaja OÜ

Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING

MTÜ Pankrannik

Murzi Lapsehoid OÜ

Osaühing Jumbu

OÜ Netiemme

Tedrepere OÜ

 
Lapsehoiuteenuse pakkujad kes küsivad lapsevanema kirjalikul nõusolekul kõrgemat kohatasu kui Harku Vallavolikogu määruses nr 13 sätestatud
 
3Rähni Mittetulundusühing
Edutaiment OÜ
Exceline OÜ
K&Arens OÜ
Karu Nuti OÜ
Keila Lustila OÜ
Laste Džungel OÜ
Lastehoiuselts Läte
Lee OÜ
Lustila OÜ
Mittetulundusühing Keelte Harmoonia 
MTÜ „Tädi Kristi Lapsehoid"
MTÜ Meiepere lapsehoid
OÜ Aatomiku Lastehoid
OÜ Lapserõõm
OÜ Nööp KV
OÜ Väikelaste Päevahoid
OÜ Võlutõru
Silmatera Mudilasmaja OÜ
Smart Step OÜ
Triibuliine OÜ