Lapsehoiuteenus

Allpool leiate nimekirja ettevõtetest, kellega Harku vallal on hetkel kehtiv leping lapsehoiuteenuse osutamise osas:
 
Lapsehoiuteenuse pakkujad, kus lapsevanema kohatasu on  vastavalt Harku Vallavolikogu määruse nr 13 "Eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamise kord Harku vallas" sätestatud määras
 
Alltrendo OÜ  
Animari OÜ  
Caritas Eesti MTÜ
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (Lapsehoid Inglitiib)
Exceline OÜ
Folcomer invest OÜ
HUMANITAARARENDUSE KESKUS PROSHA
K & Arens OÜ
Lastehoid Sipsikumaja OÜ
MTÜ Pankrannik
Murzi Lapsehoid OÜ
Osaühing Jumbu
SMART STEP OÜ
Sootäht OÜ
Taleksor OÜ
Tedrepere OÜ
Triibuliine OÜ
 
 
Lapsehoiuteenuse pakkujad kes küsivad lapsevanema kirjalikul nõusolekul kõrgemat kohatasu kui Harku Vallavolikogu määruses nr 13 sätestatud
 
3Rähni Mittetulundusühing
Karu Nuti OÜ
Keila Lustila OÜ 
Laste Džungel OÜ
Lastehoiuselts Läte
Lee OÜ
Lustila OÜ
MTÜ „Tädi Kristi Lapsehoid"
MTÜ Meiepere Lapsehoid
MTÜ Traageldis
OÜ Aatomiku Lastehoid
OÜ Laagri Lastehoid
OÜ Lapserõõm
OÜ Nööp KV
OÜ Tedre Lasteaed
Silmatera Mudilasmaja OÜ
Vanessa OÜ
Väikelaste Päevahoid OÜ