Elamumaa maamaksu vabastuse taotlus (represseeritu)

TEENUSE KIRJELDUS

Represseeritu tunnistust omaval isikul on võimalik taotleda maksuvabastust  kinnistusraamatu andmetel tema omandis oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. 

 

TEENUSE TINGIMUSED

Vabastuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus hiljemalt maksustamisaasta 24. jaanuariks. Avaldust ei pea esitama juhul, kui varasemalt esitatud avaldusel märgitud andmed ei ole muutunud.

 

ÕIGUSAKTID

Maamaksuseadus

Represseeritu tunnistust omavate isikute maamaksust vabastamise ulatus ja kord

 

VASTUTAJA

Assistent Ege Netse tel. 606 3839 Ege.Netse@harku.ee

 

TULEM

Vabastus kajastub maksustamisaasta maksuteatel.

 

Teenuse kasutamine

Sisenege Harku valla iseteeninduskeskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisse logimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud.