Noorsootöö

Harku vallas kordineerib noorsootööd Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus.
Harku valla poolt asutatud sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele, kelle elukohaks on Harku vald, võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses osalemiseks ja täiendõppeks.
Huvitegevuse ja Noorsootöö sihtasutus korraldab pikapäevarühmade tööd Tabasalu ühisgümnaasiumis ja Harkujärve Põhikoolis, Harku valla Huvikooli alla kuuluvate huviringide tegevust ning Harku valla noortekeskuste tööd. Rohkem infot: www.huviringid.ee 
Noortekeskuste eesmärk on noorsootöö korraldamine ja vaba aja sisustamine. Noortekeskused asuvad Tabasalus ning Harkujärvel. 

Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest, noorsootöö põhineb noorte oma osalusel ja vabal tahtel. Rohkem infot noortekeskuste kohta on kodulehel: www.noortekeskused.ee

Harku vallas tegelevad noortega veel kõik Harku valla haridusasutused, Kumna Kultuuriait, Harku Valla Lastekaitseühing, Rävala Skautide malev Lipkond Okaskannel, Loovuslabor, tantsuselts As-Sa, Tabasalu Muusikakool, Muraste külaselts, Vääna-Jõesuu külaselts, Vääna selts, Türisalu külaselts, kirikud ning kõik Harku valla territooriumil tegutsevad spordiklubid.