Noorsootöö

Harku vallas kordineerib noorsootööd Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus.
Harku valla poolt asutatud sihtasutuse tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele, kelle elukohaks on Harku vald, võimalused mitmekülgseks arenguks, õppekavavälisteks tegevusteks, huvihariduses osalemiseks ja täiendõppeks.

Huvitegevuse ja Noorsootöö sihtasutus korraldab pikapäevarühmade tööd Tabasalu ühisgümnaasiumis ja Harkujärve Põhikoolis, Harku valla Huvikooli alla kuuluvate huviringide tegevust ning Harku valla noortekeskuste tööd. Rohkem infot: www.huviringid.ee 

 

Noortekeskuste eesmärk on noorsootöö korraldamine ja vaba aja sisustamine. Noortekeskused asuvad Tabasalus ning Harkujärvel. 

Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse. Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest, noorsootöö põhineb noorte oma osalusel ja vabal tahtel. Rohkem infot noortekeskuste kohta on kodulehel: www.noortekeskused.ee

Harku vallas tegelevad noortega veel kõik Harku valla haridusasutused, Kumna Kultuuriait, Harku Valla Lastekaitseühing, Rävala Skautide malev Lipkond Okaskannel, Loovuslabor, tantsuselts As-Sa, Tabasalu Muusikakool, Muraste külaselts, Vääna-Jõesuu külaselts, Vääna selts, Türisalu külaselts, kirikud ning kõik Harku valla territooriumil tegutsevad spordiklubid.

Tabasalus ja Väänas tegutseb

Harku vallas tegutsevad skaudid:

Lipkond Okaskannel - Tabasalus
Lipkonna juht: Birgit Kuuse​ 55543998 birksuke@gmail.com
Koduleht: http://http://lipkond.skaut.ee/okaskannel/

Lipkond Tuulemetsa - Harkus
Lipkonna juht: Ene-Ly Lehtmaa 53487034,enelilehtmaa@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/tuulemetsa/

​Lipkond Tondisalu - hetkel iganädalaselt ei tegutse aga juhid käivad skaudiüritustel

Kõiki Põhja-Eest lipkondi koondab Rävälä Skautide Malev
Maleva juht: Maimu Liis Nõmmik, ravala@skaut.ee

Kõik uued huvilised on oodatud ühendust võtma ESÜ kontoriga. info@skaut.ee

Kasulikud lingid:
 
Haridus- ja Teadusministeerium hm.ee
Eesti Noorsootöö Keskus entk.ee
Eesti Noorteühenduste Liit enl.ee
Eesti Üliõpilaskondade Liit eyl.ee
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ank.ee
Mitteformaalne Haridus  mitteformaalne.ee
Vabatahtlik töö vabatahtlikud.ee
Rajaleidja  rajaleidja.ee
Noorsootöö ajakiri Mihus mitteformaalne.ee/mihus.html
Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus heak.ee
Noorte omaalgatuslike ideede projektifond Nopi üles
Stardiplats stardiplats.ee
Vaimse tervise veebileht peaasi.ee
Eesti Seksuaaltervise Liidu veebileht        amor.ee
Tasuta psüholoogiline nõustamine lahendus.net
Noorte Tugila tugila.ee
Tugiõpilaste Oma Ring Eestis tore.ee
Lapsemure lapsemure.ee

 

Rahvusvaheline noorsootöö:

Euroopa Noored  ERASMUS euroopa.noored.ee
Rahvusvaheline Õpilasvahetus yfu.ee
Euroopa Noortefoorum  youthforum.org
Youth for Exchange and Understanding  yeu-international.org