Nõustamisteenused

Pea igas lasteaiarühmas ja koolis klassides on lapsi, kelle käitumine valmistab peavalu nii õpetajatele kui lapsevanematele. See laps paneb tihti proovile õpetaja kannatuse, teadmised, oskused ja hea tahte. Teda on lihtne sildistada halvaks lapseks ja kui silt on küljes, siis on suhteliselt lihtne neid ootusi ka täita.
Tekib nõiaring, vahel ka nn lumepalli-efekt ja probleemid aina kasvavad. Kui keegi seda ringi ei katkesta, võivad tagajärjed olla ettearvamatud (nt õpiraskused, käitumishäire, võimed jäävad arendamata jne). Lapsel endal puuduvad ressursid, et olukorda muuta, selleks on vaja spetsialistide abi.  Eelkõige  peavad sekkuma lapsega igapäevaselt töötavad spetsialistid  ning pakkuma lapsele ja perele õigeaegset ja sobivat abi.
 
Nõustamisteenused meie valla lastele, noortele ja peredele Tabasalus
 
Ranna tee 2, Tabasalu , II korrusel asuvas kabinetis 205
 
Lapsevanemal  või noorel endal on võimalik  pöörduda nõustajate poole alljärgnevatel kontaktidel:
 
Õnne Aas-Udam –psühholoogiline nõustaja, loovterapeut, koolitaja
 • Individuaalne psühholoogiline nõustamine;
 • loovteraapia lastele, noorukitele, täiskasvanutele- individuaalselt, laps-vanem, pere, grupp;
 • koolitused õpilastele- agressiivsuse leevendamise programmid" Teine tee" ja „Bumerang"
 • ühise mure meetodil koolikiusamisjuhtumite lahendamine;
 • agressiivsuse leevendamise programm 6-9. klassi õpilastele;
 • suhtlusoskuste koolitused- Gordoni perekool lapsevanematele, Õpetajate Kool pedagoogidele ja PREP- paarisuhtekoolitus

Kontakt: onneaas.udam@gmail.comwww.kunstiteraapiad.ee,  telefon 528 7288

 
Marge Vainre – pereterapeut , Gordoni perekooli ja PREP-paarisuhtekoolitaja
 • Individuaalne nõustamine;
 • pere- ja paariteraapia: suhted pereliikmete vahel, probleemid lapse käitumisega

Kontakt: marge.vainre@mail.ee  , telefon 566 070 54

 

 

MTÜ RuaCrew – tutvustus

Lisainfo:

info@ruacrew.ee; www.ruacrew.ee

·         mentorlus noorele;

·         noorte sotsiaalsete oskuste arendamise tugigrupid koolides;

·         rehabilitatsiooniteenus HEV lapsele ja alaealiste komisjoni poolt suunatud noorele;

·         suvekool, laager noortele;

·         koolitused lapsevanematele.

 

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus- Majaka 21-6, Tallinn, www.perenou.ee

e-post: info@perenõu.ee

 

·         perelepitus;

·         psühholoogiline nõustamine;

·         visuaalkunstiteraapia lapsele, noorele;

·         Circle of Security vanemakoolitus;

·         psühholoog lasteaias;

·         kunstipõhine diaaditöö

·         vanema arenguvestlus

 

MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni  Instituut

e-post: remet.rander@crimeless.eu

·         individuaalne psühholoogiline nõustamine

·         paari- ja pereteraapia

·         vihateraapia

 
Helve Keel – lastekaitse spetsialist, nõustaja
 • Nõustamisele suunamine
 • Lapsevanemate, laste ja noorte nõustamine (õpi- ja käitumisraskused, koolivahetus, kodu- ja koolivägivald, hariduslik erivajadus, jne);
 • perede lepitamine lastega suhtlemise korraldamiseks lahutuse vm juhul;
 • lapse heaolu hindamine ja lapse õigused
Harku vallavalitsus , kabinet 105,  Helve.Keel@harku.ee,  telefon 600 3868
 
Daire Rahnel – lastekaitse spetsialist,
 • Lapsevanemate, laste ja noorte nõustamine (õpi- ja käitumisraskused, koolivahetus, kodu- ja koolivägivald, hariduslik erivajadus  jne);
 • perede lepitamine  lastega suhtlemise korraldamiseks lahutuse  vm  juhul;
 • lapse heaolu hindamine ja lapse õigused

Harku vallavalitsus, kabinet 107, Daire.Rahnel@harku.ee, telefon 606 3804

 
Tasuta nõustamisele (max 5 korda) suunamine toimub:
 1. koostöös kooli ja lasteaia spetsialistidega, kes hindavad lapse ja pere juhtumit ning saadavad kirjaliku taotluse nõustajale;
 2. Alaealiste komisjoni otsuse alusel;
 3. lastekaitse spetsialistide suunamise alusel