Olulised viited

www.peaasi.ee  - (mtü Peaasjad)  on noortele mõeldud vaimse tervise teemaline portaal, mis alustas tegevust 2012.a. novembris. Eesmärgiks on  tutvustada erinevaid psüühikahäireid , et aidata nende häirete olemust paremini mõista ja nendega seostuvaid negatiivseid tundeid ning reaktsioone normaliseerida.  
 

http://lasteombudsman.ee/sites/default/files/IMCE/lasteombudsman_psuhh_abi_loplik.pdf - Eestis kasvab iga neljas laps ühe vanemaga leibkonnas (s.o 55 665 last) ja see paistab olevat süvenev trend. Enamasti kasvavad lapsed emaga ja pigem on tegemist vanemate lastega, mis eeskätt viitab kooselude purunemisele teatud aja jooksul peale laste sündi. Kümnendikus ühe vanema leibkondades ei ole ühtegi töötavat leibkonnaliiget, mis muudab nii vanema kui lapsed sõltuvaks sotsiaalsüsteemist ja lähedaste toetustest. Kuivõrd võiks varane abi ja vanemate nõustamine aidata peresid koos hoida? Nõu võiks vajalik olla ka juba üksi last kasvatavale vanemale. Infot psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimaluste kohta leiab lasteombudsmani kodulehelt.

 

http://www.lastekaitseliit.ee/2014/02/tasuta-juriidiline-noustamine-lastega-peredele-jatkub-2014-2015/ - Tasuta juriidiline nõustamine lastega peredele. Tasuta nõustamised on mõeldud eeskätt lastega peredele, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei ole suutelised tasu eest nõu ja abi otsima. 

Nõustamised toimuvad:

Tasuta nõustamised (nii eesti kui vene keeles) toimuvad eelneva registreerimise alusel kolmapäeviti Tallinnas, Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18, telefon 6311-128), ning igal kolmapäeval 15.00 – 18.00 nõustatakse kolme kuni viit abivajajat. Nõustamisaja sisse mahub vajalikel juhtudel ka riigi õigusabi taotlemise võimaluste tutvustamine ja abi selles osas.

NB! Nõustamise eelduseks eelregistreerimine: 5245029; lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee