Õpilase Sõidusoodustuse taotlus

TEENUSE KIRJELDUS

Harku vallavalitsuse eelarvest makstav toetus, mida saab õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas ning omandab:
 1) põhi- või keskharidust;
 2) tasemeõppes kutseharidust.

 Sõidusoodustust antakse sõiduks õppeperioodi ajal ühistranspordi avalike bussi- või rongiliinidega elukohast haridust andvasse haridusasutusse ja tagasi. Sõidusoodustust saab taotleda õpilase seaduslik esindaja või täisealiseks saanud õpilane.

Sõidukulude omaosaluse tasumisest on vabastatud:

  • eestkostel või perekonnas hooldamisel olev õpilane;
  • pere, kus on kolm või enam sõidusoodustuse saajat;
  • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla

kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri;

  • vähese toimetulekuga või raskustesse sattunud pere muudel põhjendatud

juhtudel taotluse läbivaataja otsuse alusel.


TEENUSE TINGIMUSED

Toetust saab taotleda õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas ning kes omandab põhi- või keskharidust või tasemeõppes kutseharidust.

Sõidusoodustust saab taotleda õpilase seaduslik esindaja või täisealiseks saanud õpilane.


ÕIGUSAKTID

Õpilastele sõidusoodustuse andmise kord


VASTUTAJA

Andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo tel. 600 3869 kadri.kelgo@harku.ee


TULEM

5 päeva pärast taotluse vastuvõttu on taotlejal õigus osta sooduspilet

 

Teenuse kasutamine

Sisenege Harku valla iseteeninduskeskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisse logimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud.