Vallavalitsuse ametiisikute palgaandmed

25.10.16
Alates 01.04.2013 kehtiva korruptsioonivastase seaduse kohaselt puudub asutustel kohustus avalikustada ametiisikute eelmise aasta palgaandmeid asutuse veebilehel.
Alates 01.04.2013 jõustunud avaliku teenistuse seaduse § 65 kohaselt avalikustatakse ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga ning ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannetest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.