Planeerimis- ja ehitusosakonna töötajad

VASTUVÕTUAJAD

Esmaspäev 14.00 - 18.00

Neljapäev      9.00 -  12.30

 

Vastuvõtt eelregistreerimisega - infosekretär  tel 600 3848, e-post: harku@harku.ee

Planeerimis- ja ehitusosakond

 
Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Taniel Vain Juhataja 600 3861 Taniel.Vain@harku.ee
Merje Saarma Maakorraldaja 600 3864 Merje.Saarma@harku.ee
Triin Lilienthal Maakorraldaja 600 3847 Triin.Lilienthal@harku.ee
Ametikoht täitmata Arhitekt (planeeringud)    
Margus Pilter Arhitekt (projekteerimistingimused) 600 3849 Margus.Pilter@harku.ee
Kristiina Ott Arhitekt (planeeringud) 606 3803 Kristiina.Ott@harku.ee
Ille Viiron Ehitusspetsialist (ehitusload) 606 3831 Ille.Viiron@harku.ee
Ruth Teder Ehitusspetsialist (kasutusload) 606 8822 Ruth.Teder@harku.ee
Liina Sepp Jurist 600 3860 Liina.Sepp@harku.ee
Laine Vain Planeeringute spetsialist 600 3858 Laine.Vain@harku.ee
Tõnis Kundla GIS-spetsialist 600 3843 Tonis.Kundla@harku.ee
Ege Netse Assistent 606 3839 Ege.Netse@harku.ee
Renee Kokmann Ehitusjärelevalve spetsialist

606 8821; 5552 2012

Renee.Kokmann@harku.ee