Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 26 lõpetati Suurupi külas Amelkini (tänane lähiaadress Kärme tee 15, tunnus 19801:001:1150) detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 17. august 2004. a korraldus nr 856 „Suurupi külas...

Detailplaneeringute koostamise menetluste lõpetamised

  Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 26 lõpetati Suurupi külas Amelkini (tänane lähiaadress Kärme tee 15, tunnus 19801:001:1150) detailplaneeringu...

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeering on koostatud Harju maakonna territooriumile enne 1. märtsi 2017 ning maakonnaplaneeringu...

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337....

  03.05.2018 kell 16.00 toimub  Vääna-jõesuu külas Terra tee 22 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu  eskiislahenduse tutvustamine.   03.05.2018 kell 16.30 toimub  Muraste külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu  eskiislahenduse...

Eskiislahenduste tutvustamised

  03.05.2018 kell 16.00 toimub  Vääna-jõesuu külas Terra tee 22 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu  eskiislahenduse tutvustamine.   03.05.2018 kell 16.30...

Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 20 võeti vastu Vääna külas Kaera tee 1 (tunnus 19801:011:0473), Kaera tee 2 (tunnus 19801:011:0469), Lembi (tunnus 19801:011:0472) ja Lembi tee 3 (tunnus 19801:011:0471) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt K-Projekt AS (reg-kood...

Vääna külas Kaera tee 1, Kaera tee 2 , Lembi ja Lembi tee 3 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 20 võeti vastu Vääna külas Kaera tee 1 (tunnus 19801:011:0473), Kaera tee 2 (tunnus 19801:011:0469), Lembi (tunnus 19801:011:0472) ja Lembi tee 3...

Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 23 võeti vastu Vääna külas Otsatalu tee 22 maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (reg-kood 11647744) tööle nr 12/17. Planeeritav maa-ala suurusega 1,1 ha paikneb Vääna külas Petsaku tee ja Otsatalu tee vahelisel...

Vääna külas Otsatalu tee 22 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 23 võeti vastu Vääna külas Otsatalu tee 22 maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (reg-kood 11647744) tööle nr 12/17. ...

Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 17 algatati Tutermaa külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine ja otsusega nr 18 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse...

Tutermaa külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 17 algatati Tutermaa külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine ja otsusega nr 18 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline...

Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 16 algatati  Tabasalu alevikus Kodu põik 1, Kodu põik 3 ja Kodu põik 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu  koostamine. Planeeritav ala, suurusega u 0,5 ha, paikneb Tabasalu alevikus Kodu tänava, Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna...

Tabasalu alevikus Kodu põik 1, Kodu põik 3 ja Kodu põik 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 16 algatati  Tabasalu alevikus Kodu põik 1, Kodu põik 3 ja Kodu põik 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu  koostamine. Planeeritav...

Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 19 algatati Harku alevikus Metsa tee 11 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Harku alevikus Metsa tee kvartali detailplaneeringu ümberplaneerimine sooviga rajada...

Harku alevikus Metsa tee 11 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Harku Vallavolikogu 29.03.2018 otsusega nr 19 algatati Harku alevikus Metsa tee 11 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt...

Osaühing Strantum viib läbi Harku vallas Rannamõisa külas täiendava uuringu raames laiendatud küsitlust, eesmärgil taotleda rahastust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Rannamõisa piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde teostamiseks. Kogume infot e-posti ja...

Teadaanne ja üleskutse Rannamõisa külas asuvate kinnistute omanikele!

Osaühing Strantum viib läbi Harku vallas Rannamõisa külas täiendava uuringu raames laiendatud küsitlust, eesmärgil taotleda rahastust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Rannamõisa piirkonna...

12.04.2018 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Harku aleviku Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Planeeritav ala paikneb Harku alevikus Laagri-Harku kõrvalmaantee nr 11401...

Harku aleviku Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolse osa detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

12.04.2018 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Harku aleviku Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa detailplaneeringu ...

01.03.2018-15.03.2018 toimus Tiskre külas Apametsa piirkonna VII kvartali (Liiva tee 16, Liiva tee 14a (endine Remmelga 1), Liiva tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee L4, Liiva tee, osaliselt Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 ja Liiva tee lõik 5...
27.01.2018-26.02.2018 toimus Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku...

Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

27.01.2018-26.02.2018 toimus Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei...

Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsusega nr 106 jäeti kehtima Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla üldplaneering senisel kujul. Otsustega on võimalik tutvuda  Harku valla õigusaktide registris https://oigusaktid.harku.ee/?id=3001 ja...

Üldplaneeringu ülevaatamine

Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsusega nr 106 jäeti kehtima Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla üldplaneering senisel kujul. Otsustega on...