Pere tulust mittesõltuva toetuse taotlus

TEENUSE KIRJELDUS

Tulust mittesõltuvaid toetusi makstakse isikule/perele toimetuleku soodustamiseks, kui on täidetud toetuse taotlemiseks seatud eeltingimused.

Pere tulust mittesõltuvateks toetusteks on:

 1. sünnitoetus;
 2. lapsehoiuteenuse toetus;
 3. ujumisteenuse toetus;
 4. puudega lapse transporditoetus;
 5. puudega lapse hooldaja toetus;
 6. puudega isiku koolitustoetus;
 7. puudega isiku isikliku abistaja teenuse toetus;
 8. tugiisikuteenuse toetus;
 9. puudega isiku päevakeskuse teenuse toetus;
 10. ravi-ja rehabilitatsioonitoetus;
 11. küttetoetus;
 12. ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus;
 13. ühekordne toetus;
 14. matusetoetus;

 

TEENUSE TINGIMUSED

Toetuste saamise täpsed tingimused on ära toodud Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2016 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" §-s 41-57.

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

VASTUTAJAD

Toetuste spetsialist Kadi Netse tel. 606 3802, kadi.netse@harku.ee

Andmetöötlusspetsialist Kadri Kelgo tel. 606 3869, kadri.kelgo@harku.ee

Sotsiaalhoolekande spetsialist Maarja Maalder tel. 606 3837, maarja.maalder@harku.ee

 

TULEM

Toetus makstakse välja vastavalt Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2016 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" sätestatule.

 

Teenuse kasutamine

Sisenege Harku valla iseteeninduskeskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisse logimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud.