Politsei ja ohvriabi

27.06.16

KUI OLED HÄDAS, HELISTA:


Tuletőrje ja kiirabi 112
Politsei                112
Lääne-Harju politseijaoskonna korrapidaja tel 612 5710

 

Politsei kliendiinfo (+372) 612 3000 töötab iga päev sh nädalavahetusel kell 8-19 ning annab infot PPA üksuste asukohtade, lahtiolekuaegade, kontaktandmete ja meie teenuste kohta. Sama number ootab ka teateid liikluses silma jäänud häirivate eksimuste kohta. 

 

Harku valla konstaablipunkt:

Teenuste 2, Tabasalu 76901, Harku vald, Harjumaa
Telefon  612 4582

Faks  603 2006

 

Piirkonnavanem Mart Meriküll

Telefon: 612 4501
E-post: mart.merikyll@politsei.ee

 

Piirkonnapolitseinik René Uustalu

Telefon: 612 4571

E-post: rene.uustalu@politsei.ee

 

Noorsoopolitseinik Aveli Aal-Tjurin

 

Telefon: 612 4582

 

E-post: aveli.aal-tjurin@politsei.ee

 

 

Elanike vastuvõtt Tabasalus kolmapäeviti kell 15-17 ja neljapäeviti kell 11-13.

 

Harku valla konstaablipunkt kuulub Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna koosseisu.

 

Põhja prefektuur

Lääne-Harju politseijaoskond

Lääne-Harju konstaablijaoskond

Keskväljak 8A, 76607 Keila, Harjumaa

 
 

Ohvriabi

 

Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärk on säilitada või parandada inimeste toimetulekuvõimet.

 

Abi taotlemise eelduseks pole vaid juba toimunud kuritegu. Ohvriabitöötajate poole võib pöörduda ka ohuolukorra või probleemi tekkimisel.

Täpsemat infot vaata Sotaiaalkindlustusameti kodulehelt ohvriabi ja lepitusteenuse osast.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Päästeameti inforaamat „Harju maakonna riskid ja soovitused nendega toimetulekuks"

 

Päästeameti kriisireguleerimise büroo on valmistanud Harjumaa kodanikele ennetava sisuga inforaamatu pealkirjaga „ Harju maakonna riskid ja soovitused nendega toimetulekuks".

Hädaolukorrad võivad ohustada inimeste elu ja tervist, kahjustada oluliselt keskkonda, tekitada häireid elutähtsa teenuse toimimises või tekitada suurt varalist kahju. Seega on hädaolukorras oluline elanikkonna valmisolek ja õige käitumine.

Käesolev inforaamat kirjeldab Harju maakonnas enam ettetulevaid riske ja annab soovitusi nendega toimetulekuks. Iga inimese teadlik käitumine aitab ära hoida suurema kahju tervisele, varale ja keskkonnale.

 

Päästeameti inforaamat „Harju maakonna riskid ja soovitused nendega toimetulekuks"