Praktikale võtmise taotlus

TEENUSE KIRJELDUS

Vallavalitsusse on võimalik praktikale kandideerida õpilasel või üliõpilasel, kes omandab Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kutse- või kõrgharidust; valdab vabalt eesti keelt; valdab teksti- ja andmetöötlusprogramme, oskab kasutada internetiprogramme; tunneb huvi avaliku halduse ja kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete vastu.

Praktikavaldkondade valik sõltub vallavalitsuse vajadustest ja võimalustest.

 

KESTVUS

Vastuse anname hiljemalt 2 nädala jooksul.

 

ÕIGUSAKTID

Praktika sooritamise võimalused Harku vallavalitsuses

 

VASTUTAJA

Kadri Kotkas, personalijuht, Kadri.Kotkas@harku.ee

 

TEENUSE KASUTAMINE

Sisenege Harku valla iseteeninduskeskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisse logimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud.