Raieloa taotlus

TEENUSE KIRJELDUS

Tiheasustusalal (alevikes, elamurajoonides, aiandusühistutes, külade kompaktse asustusega aladel) asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses (vähemalt 0,5 ha suurune maakatastrisse kantud metsamaa kõlvik) ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel (Looduskaitseseaduse § 45)

 

KESTVUS

Aastaringi

 

ÕIGUSAKTID

Puu raieloa andmise tingimused ja kord, Harku Vallavolikogu määrus 28. oktoober 2010 nr 15.

Puude raie

 

VASTUTAJA

Heakorraspetsialist Edith End, e-post Edith.End@harku.ee, tel 600 3866

 

Teenuse kasutamine

Sisenege Harku valla iseteeninduskeskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisse logimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud.