Riigimaale hoonestusõiguse seadmise avaldus

TEENUSE KIRJELDUS

Hoonestusõigus seatakse maareformi seaduse § 6 lõikes 3 nimetatud hoone või rajatise omaniku kasuks, kes ei soovi või kellel ei ole õigust maad omandada.

 

TEENUSE TINGIMUSED

Riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks esitab ehitise omanik avalduse koos ehitise omandiõigust tõendava dokumendiga.

 

ÕIGUSAKTID

Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord

 

VASTUTAJA

Maakorraldaja Triin Lilienthal, tel. 600 3847, Triin.Lilienthal@harku.ee

 

TULEM

Menetluse lõppedes seatakse hoonestusõigus või kasutusvaldus ehitise omaniku kasuks.

 

TEENUSE KASUTAMINE

Sisenege Harku valla iseteeninduskeskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisse logimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud.