Spordi toetuse taotlus

TEENUSE KIRJELDUS

Spordi- ja huvihariduse toetus on ettenähtud huvikoolidele ja spordiorganisatsioonidele, kes pakuvad spordi- ja huviharidust 7-19. aastastele noortele. Noorte elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vald.

 

Toetust võib taotleda huvikool:

  1. kelle põhitegevuseks on huvihariduse andmine;
  2. kes pakub huviharidust harrastajatele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vallas;
  3. kus harrastajate arv on vähemalt 10.

 

Toetust võib taotleda spordiorganisatsioon:

  1. kelle põhitegevuseks on organiseeritud sporditegevuse korraldamine;
  2. kes pakub organiseeritud sporditegevust harrastajatele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vallas;
  3. kus harrastajate arv on vähemalt 10;
  4. kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treeneri kutseala viienda taseme kutsetunnistusega treenerid.

 

KESTVUS

Taotlus esitatakse järgmise aasta kohta hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks.

 

ÕIGUSAKTID

Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Spordi- ja huvihariduse toetuse taotlus

Spordi- ja huvitegevuse toetuse kasutamise aruanne

 

VASTUTAJA

Kultuuri- ja spordispetsialist Krista Dreger, telefon 606 3838, e-posti aadress Krista.Dreger@harku.ee.

 

Teenuse kasutamine

Teid suunakse edasi pearaha arvestamise infosüsteemi PAI. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisse logimisel. Vajalik on ID kaart PIN1.