Spordi/huvitegevuse toetust saava spordiklubi/huviringi määramine lapsevanemale

7-19. aastase noore seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) määrab oma kinnitusega elektrooniliselt, millisele spordiorganisatsioonile või huvikoolile Harku valla eelarvest antav spordi- või huvitegevuse toetus eraldatakse. Toetada saab ühte spordiorganisatsiooni või huvikooli.

 

Millest alustada:

1. süsteemi sisenemiseks tuleb kasutada kas ID-kaarti või Mobiil-ID-d

2. vaata juhendit (2-l lehel): Juhend elektroonilise keskkonna kasutamiseks avaneb siit

3. veendu, et laps käib antud spordiklubis või huviringis

4. määra oma lapse spordiklubi/huviring elektroonses keskkonnas.

 

NB! Seadusliku esindaja (üldjuhul lapsevanema) kinnitus tuleb teha 1. november - 30. november ja see kehtib järgneva kalendriaasta kohta.

 

Kui lapsevanemal puudub spordiklubi/huviringi määramise võimalus, siis võib olla põhjusteks üks alljärgnevatest :

a. õpilase elukoht ei ole Harku vald;

b. spordiorganisatsioonil puudub kvalifitseeritud treener;

c. spordiorganisatsiooni või huvikooli taotlus ei ole esitatud vallale 01. oktoobriks või on taotlus olnud ebakorrektne.

 

Toetus on ettenähtud spordiorganisatsioonidele või huvikoolidele 7-19-aastaste Harku valla noortele spordi/huvitegevuse korraldamiseks.

 

Juhul kui ei ole võimalik laspevanemal kinnitamist elektroonses keskkonnas täita, võtke palun ühendust Harku valla kultuuri- ja spordispetsialisti Krista Dregeriga telefonil 606 3838 või e-post aadressil Krista.Dreger@harku.ee.