TEABENÕUDE ESITAMINE

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 44 sätestab, et igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta. Parema koostöö saavutamiseks, soovitame Teil end ID-kaardiga või Mobiil-IDga autentida. ID-kaardiga või Mobiil-IDga autentimisel täidetakse vorm Teie andmetega rahvastikuregistrist.

1. TEABENÕUDJA ANDMED

See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik

2. TEABENÕUDE SISU

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

See väli on kohustuslik.

3. VALI TAGASISIDE KANAL

See väli on kohustuslik.

4. INFO SAATMINE

Enne teabenõude saatmist loe see veelkord üle ja veendu, et kõik on õige.

Text to Identify